Visie en doelstellingen

Vereniging Dorpsbelang Dronryp

Dronryp bezit veel ingrediënten die het dorp uniek maken. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de authentieke bebouwing, de Rypster Aldheidskeamer, het Iepenloftspul, een groot aantal actieve verenigingen en een jaarlijks terugkerende Rypster merke. Dorpsbelang Dronryp vindt dat we deze sieraden goed moeten bewaken en voortdurend moeten poetsen, opdat ze blijven schitteren.

Door de snel veranderende maatschappij is het nodig om veel energie te steken in belangrijke zaken als de leefbaarheid van het dorp, duurzame oplossingen voor problemen en wensen, maar ook in het ontwikkelen van visie op vraagstukken betreffende onderwijs, infrastructuur en veiligheid. Dorpsbelang Dronryp wil inzetten op een duurzame ontwikkeling van het dorp. Daarbij zijn “verbinding” en “samen is meer” de kernbegrippen.

Door continu in gesprek te zijn met leden, dorpsbewoners, overheden en andere maatschappelijke partijen tracht Dorpsbelang Dronryp de leefbaarheid, inrichting en belangen van Dronryp e.o. te behartigen en te optimaliseren.

Dorpsbelang Dronryp informeert haar leden zo vaak en volledig mogelijk via het informatieblad “De Gearfetter”, deze website en/of de facebookpagina. Eenmaal per jaar (maart/april) houdt Dorpsbelang een algemene ledenvergadering.

Top