Uitvaart

Algemene Begrafenis- en Crematie Vereniging Dronrijp 

De Algemene Begrafenis- en Crematie Vereniging Dronrijp heeft een lange historie en is ontstaan uit een burenplichtgroep van de toen “Hommemasteeg” en “'t Hoog” genoemde buurten van Dronrijp.
De vereniging is in 1911 opgericht en heeft een algemeen karakter; alle gezindten kunnen lid worden.

Het doel van de vereniging is om bij het overlijden van een lid, deze persoon zonder winst oogmerk te begraven of te cremeren. De vereniging doet dat door het verlenen van diensten en de bode van de vereniging staat de nabestaanden bij in het verzorgen van de door hen gewenste uitvaart.
Het lidmaatschap van de vereniging betekent niet dat u voor de volledige kosten van de uitvaart verzekerd bent, maar wel dat u gebruik kunt maken van de diensten van bode, kleedsters en dragers en dat de vergoeding daarvoor (een door het bestuur vastgesteld bedrag) door de vereniging wordt verrekend.

Het belangrijkste voordeel van het lidmaatschap van de vereniging vloeit voort uit het principe van de burenplicht, namelijk dat de naaste omgeving helpt bij de uitvaart en de familie bijstaat. Daarnaast maakt u gebruik van het lage tarief van de diensten van de vereniging waardoor kosten beperkt worden.
Leden van de vereniging kunnen er ook voor kiezen gebruik te maken van een andere uitvaartverzorger, in dat geval keert de vereniging een geldbedrag uit.

Dagelijks bestuur

Jan Kingma voorzitter
Kitty van der Wal-Ensink secretaris
Tsjikke Plantenga penningmeester


Uitvaartverzorger / bode

de heer S.A. Schoustra
De Grêft 19
9022 CB Mantgum
T: 058 - 250 13 80

Contact

E: abcvdronryp@gmail.com
T: 0517 - 23 23 36

Top