Scholen

scholen op de kaart
Op Scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs, én door zelf unieke informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden.
obs de Romte
cbs It Anker
rkbs Sint Radbodus

 

OBS De Romte        
(Aandachtig, Daadkrachtig en Creërend) 

Aandacht hebben we voor de leerling, de ouders, Dronrijp en elkaar. Wij vinden het belangrijk dat een leerling zich gehoord voelt op school. Daadkracht laten we zien in waar we voor staan. Daadkracht geven we aan de leerlingen mee, zodat ze zichzelf kunnen zijn in alles wat ze doen. Elk talent is er om zich te laten ontwikkelen. Creërend zijn we in 'de romte' die we voor de leerling maken om zijn of haar talent te ontwikkelen. 


In ons onderwijs maken we gebruik van moderne methodes en hulpmiddelen. Leerlingen werken vanaf groep 4 met Snappet. Dit is een adaptief digitaal programma voor rekenen en spelling. Door Snappet in te zetten worden alle leerlingen op hun eigen niveau uitgedaagd. Hierdoor ontwikkelen leerlingen zich optimaal. Wij bieden naast onderwijs ook voorschoolse opvang, buitenschoolse opvang, kinderopvang en peuteropvang. Dit wordt verzorgd door stichting kinderopvang Friesland. Bij obs De Romte is er onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 12/13 jaar.  
 

Elan Onderwijsgroep beschikt over het iNNOVATORIUM. Dit is een fysieke ruimte waar leerlingen en leerkrachten vaardig worden gemaakt in de 21e eeuwse vaardigheden.

Wilt u nader kennismaken? Stuur gerust een mail naar deromte@elanowg.nl of bel 0517-231614. Meer informatie vindt u op www.obsderomte.nl.

 

CBS 't Anker

It Anker is een moderne, open, christelijke basisschool. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school.

We streven ernaar dat kinderen met plezier naar school gaan. We hanteren in ons onderwijs vier sleutelwoorden: respect, verantwoordelijkheid, veiligheid en zorgzaamheid. Onze school wil een uitdagende leeromgeving bieden voor de harmonieuze ontwikkeling van kinderen met aandacht voor hoofd, hart en handen.

Bezoek voor meer informatie onze website: www.itanker.nl.


RKBS Sint Radbodus

Ieder kind is een belofte…

De Sint Radbodus is een brede school met een katholieke identiteit. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op onze school gewaardeerd en geborgen voelen.
Wij bieden naast basisonderwijs ook kinderopvang van 7.30 tot 18.00 uur. De organisatie van de buitenschoolse opvang ligt in handen van de Stichting Kinderopvang Friesland. Ook is er een peuterspeelzaal gehuisvest in onze school en bieden wij ruimte aan een logopediste en een kindercoach.

Meer informatie vindt u op www.radbodus.nl.

Top