Merkevolleybal
vrijdag 17 februari 2023

                                                            Merkevolleyball

 

De Merke van 2023 nadert met rasse schreden. Dit jaar organiseren we wéér het volleybaltoernooi waarbij niet alleen stratenteams mogen meedoen! Ook familieteams en vriendenteams kunnen meedoen. Voorwaarde is wel dat de spelers in Dronryp of in de straten/wegen rondom Dronryp wonen.  Rypsters om ùtens zijn ook van harte uitgenodigd.

Doen jullie mee ??

De opzet is hetzelfde als voorgaande jaren. De teams worden door de commissie ingedeeld in verschillende categorieën:

Een volledig team bestaat dient te bestaan uit zes spelers waarvan minimaal 3 dames in het veld dienen te staan. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. Jeugd die niet meer op de basisschool zitten kunnen ook meedoen. Bij voldoende opgave is er een aparte jeugdcategorie. Spelers mogen niet uitgewisseld worden naar een ander team. Bij de opgave van het team dienen de namen van alle teamleden op het opgave formulier te staan.

Er zal worden gestreden om de vel begeerde  Wopke v.d. Wal trofee en geld prijzen

 

De speeldata zijn: dinsdag 30 mei en woensdag 31 mei 2023

 

OPGAVE middels  invulling onderstaand formulier voor woensdag 17 mei  (17.00 uur)  kan bij:

De familie Rienks, De Koarte Ekers 11, Dronryp of Hayo Mensonides, It String 6, Dronryp

Of digitaal:    opgavestratenvolleybal@gmail.com (download op site VVV Sjirk de Wal )

 

 

OPGAVEFORMULIER VOLLEYBAL team Merke 2023

Voor- en achternaam invullen (het is handig om zelf een copy te houden). Je mag ook aangeven op welke niveau je zou willen spelen. (de eindbeslissing hierover is wel aan de commissie). Inleveren voor Woensdag 16 mei 2023, 17.00 uur bij:

De familie Rienks, De Koarte Ekers 11 of Hayo Mensonides, It String 6 of digitaal:  opgavestratenvolleybal@gmail.com

Alle formulieren dienen met namen van de spelers te worden ingediend  

Naam contactpersoon: ………………………..      Email: ………………………………..

Naam Straat/vrienden/Familie:     ………………………………………………………….

 

Team 1:  ………………………        Niveau:  ………….                              Team 2: ……………. Niveau: ……….

 

1.…………………………..                                                                            1. ………………………………..

2…………………………….                                                                           2. ……………………………………..

3…………………………….                                                                           3……………………………………….

4……………………………                                                                            4………………………………………..

5……………………………                                                                            5……………………………………….

6…………………………..                                                                             6……………………………………….

7.RES: ……………………                                                                           7.RES:……………………………………..

8.RES: …………………..                                                                            8.RES:……………………………………                             

Naar het nieuwsoverzicht
Top