Optocht Rypster Merke – Thema: Entertainment
vrijdag 17 februari 2023

 

 

Donderdag 25 mei is de dag waarop het jubileumprogramma van start gaat. Op deze dag moet de straatversiering klaar zijn. Dit jaar zijn er 3 prijzen voor de mooiste straatversiering. De prijzen voor de straatversiering en de optocht worden op 28 mei tijdens “Heel Dronryp Bakt” uitgereikt.

 

Eén van de hoogtepunten tijdens een jubileumprogramma is altijd de optocht met praalwagens.

Dit jaar staan de 2 optochten ingepland op zaterdag 27 mei 2023. Door 2 optochten op één dag in te plannen, zijn de kosten voor het verzekeren van een praalwagen aanzienlijk lager. Binnen de opgaves die we al hebben mogen ontvangen, zitten al weer een paar bijzondere exemplaren.  De optocht staat niet alleen open voor straten maar ook voor vriendengroepen etc. en loop- of fietsgroepen.

 

Indien u wilt deelnemen aan de optocht, geef dit dan  zo snel mogelijk door aan de jubileumcommissie (siboriewald@gmail.com). Zo kunt u uw onderwerp alvast vastleggen. Het aangegeven mailadres kunt u ook gebruiken als u nog informatie wenst over deze activiteit, bijvoorbeeld bij vragen over de verzekering van praalwagens.

De in ons bezit zijnde lijst met namen en emailadressen van de verschillende contactpersonen van de diverse straten in Dronrijp is helaas niet meer up-to-date. Wij vragen dan ook aan de betreffende contactpersonen dit zo snel mogelijk door te geven op siboriewald@gmail.com Zo kunnen wij de verschillende contactpersonen snel voorzien van informatie over het jubileumprogramma.

 

Opgave tot 30 april 2023 bij Siboriewald@gmail.com

Naar het nieuwsoverzicht
Top