Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM)
maandag 28 november 2022

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) is een adviescommissie van de minister van Defensie. De commissie is ingesteld op grond van de Wet luchtvaart en heeft twee belangrijke taken: overleg en voorlichting over milieu (doorgaans geluid) rondom de militaire luchthavens.

De vergaderingen van de COVM zijn altijd openbaar en vinden doorgaans 2 keer per jaar plaats. De vergaderdata en vergaderstukken kunt u op de pagina's van de verschillende COVM's vinden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de desbetreffende secretaris van de COVM.

 

Voor diegenen die alle stukken van de vergadering willen lezen, dat kan via de link:

https://www.covm.nl/de-covms/leeuwarden/vergaderstukken

 

Geert Verf                          Gerard Veldman

Marsum                              Koarnjum

Naar het nieuwsoverzicht
Top