Wetterskip Fryslân vervangt gemaal Hatzum bij Dronryp
woensdag 13 april 2022

Wetterskip Fryslân vervangt gemaal Hatzum bij Dronryp

Wetterskip Fryslân vervangt gemaal Hatzum bij Dronryp


Met het nieuwe gemaal Hatzum in de buurt van Dronryp houden de bewoners ten zuiden van het Van Harinxmakanaal ook in de toekomst droge voeten. Wetterskip Fryslân start half april 2022 met de bouw van het nieuwe, visvriendelijke gemaal, dat het oude gemaal uit 1984 vervangt. De bouw van gemaal Hatzum kost in totaal ruim 800.000 euro. Het nieuwe gemaal is naar verwachting eind 2022 klaar.

 

Het oude gemaal aan de Keimptilsterdyk moet worden vervangen. De huidige bemalingsinstallatie is 38 jaar oud en heeft het einde van de technische levensduur bereikt. De sloop van het oude gemaal start half april. Het nieuwe gemaal Hatzum wordt direct voor het oude gemaal gebouwd.

 

Gemaal Hatzum

Gemaal Hatzum bemaalt de polders die liggen tussen de dorpen Dronryp, Wjelsryp, Baaium en buurtschappen Hatzum en Tsjeppenbûr. Dit gebied is ongeveer 600 hectare groot. De nieuwe vijzelpomp verwerkt straks per minuut 54 kuub (54.000 liter) water. Het water wordt via een nieuwe uitstroomput geloosd op de Hatsumer Opfeart op de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten). Met het nieuwe gemaal kan Wetterskip het water in de polders beter op peil houden.


Naast de vervanging van het gemaal wordt de watertoevoer naar het gemaal verbeterd door de Hatsumer Opfeart te verbreden en dammen te verwijderen.

 

Visvriendelijke vijzel 

Het nieuwe gemaal Hatzum krijgt een visvriendelijke vijzel. Zo kunnen vissen ongeschonden van de polder naar de Friese boezem zwemmen. Voor de instroomopening van de installatie staat een automatische krooshekreiniger. Deze verwijdert materiaal uit het water, zoals takken en plantenresten, en voorkomt zo verstoppingen.

 

Aannemer Jelle Bijlsma start medio april met de bouw van het nieuwe gemaal. Het gemaal wordt naar verwachting eind 2022 opgeleverd.

 

1000 gemalen

Gemaal Hatzum maakt deel uit van een netwerk van bijna 1.000 gemalen, 5.400 stuwen en ongeveer 5.000 inlaten in het werkgebied van Wetterskip Fryslân. Die zorgen samen voor het gewenste waterpeil in sloten, kanalen en meren.

Naar het nieuwsoverzicht
Top