Tsjerke fan de Moanne
donderdag 7 april 2022

Tsjerke fan de Moanne


Omrop Fryslân stjoert alle sneinen in tsjerketsjinst mei in oekumenysk karakter út. Yn de moanne april is dat út de Salviustsjerke (d'Alde Wite) yn Dronryp wei.

Protestantse Gemeente Dronrijp e.o.: ''Wat mooi dat we zoiets van het kerkelijk leven in onze regio kunnen laten zien en het evangelie van Pasen mogen delen met duizenden mensen elders. We zijn heel blij dat ook onze oecumenische partners, de Rooms-katholieke parochie in Dronryp en de Protestantse gemeente in Menaam, met ons dit project dragen. En dat naast organisten, ambtsdragers, en kosters ook zangers, lectoren, misdienaars, de kinderkerk, het Sing in-koor en het parochiekoor een bijdrage zullen leveren. Maar we rekenen vooral ook op de ‘gewone’ kerkgangers. We hopen dat velen van u en jullie erbij zullen zijn. Wees welkom.''


Bron: https://dronrijp.protestantsekerk.net/tsjerke_fan__e2_80_98e_moanne/ 

 

Zie ook: https://www.omropfryslan.nl/nijs/1142072-fideo-tsjerketsjinst-ut-de-salviustsjerke-yn-dronryp-wei 

Naar het nieuwsoverzicht
Top