Opening doortraproutes in Waadhoeke
zondag 4 juli 2021

Opening doortraproutes in Waadhoeke 

 

Op maandag 5 juli opent wethouder Boukje Tol drie doortraproutes in gemeente Waadhoeke. Dit zijn fietsroutes bedoeld voor ouderen, maar iedereen kan de routes fietsen. De routes zijn ongeveer 20 tot 25 kilometer lang over mooie, groene en ruime paden met weinig obstakels en veilige kruisingen. De wethouder opent de fietsroutes bij Slappeterp waar ze het logo van het landelijke Doortrappen-programma op het fietspad aanbrengt.

 

Testen Doortraproutes

In de zomer en het najaar van 2020 heeft gemeente Waadhoeke samen met de Fietsschool, onderdeel van de Fietsersbond, vier testroutes gemaakt. Fietsers konden zich aanmelden om de routes te testen. Aan de hand van een vragenlijst werd gekeken of de routes moesten worden aangepast vanwege obstakels of minder veilige situaties. Eén route is afgevallen door de feedback van de testers. Ongeveer 60 mensen testten de routes.

 

De routes in Waadhoeke

Er zijn drie routes in Waadhoeke met verschillende startpunten in Berltsum, Dronryp en Franeker. De route van Berltsum gaat over Ried, Slappeterp, Skingen naar Menaam. En dan weer richting Berltsum. De route van Dronryp gaat over Rewert, Hylaard, Boksum, Ritsumasyl en langs het Van Harinxmakanaal weer richting Dronryp. De route van Franeker gaat over Schalsum, Skingen, Slappeterp, Ried, Boer en via Dongjum weer naar Franeker. De routes zijn online te vinden op: www.frieslandbeweegt.frl/doortrappen.

 

Doortraproutes

De Fietsschool is een onderdeel van de Fietsersbond en heeft in vrijwel alle Friese gemeente zogenaamde Doortraproutes uitgezet. De routes worden gemaakt in samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid en de Friese gemeenten, als onderdeel van het landelijke programma Doortrappen. Het motto van dit programma is: “Veilig fietsen tot je 100e!”

Naar het nieuwsoverzicht
Top