Biodiversiteit in Dronryp
woensdag 10 maart 2021

Biodiversiteit in Dronryp
Natuurlijke Variatie in Dronrijp; Liever rijk dan kwijt!

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten- en diersoorten in hun ecosysteem, hun specifieke plek in het landschap. Biodiversiteit is hot. Het onderwerp staat volop in de belangstelling en niet voor niets. Alle wetenschappelijke onderzoeken wijzen erop dat populaties planten en dieren de afgelopen decennia sterk afgenomen zijn. Bescherming en herstel van biodiversiteit en duurzaam gebruik van de leefomgeving is niet eerder zo urgent geweest.
Ook steeds meer mensen waarderen de aanwezigheid van inheemse planten en dieren in de directe woonomgeving. Bovendien groeit het besef dat een actieve instelling behoud en vestiging van deze inheemse soorten stimuleert. Zo kan het opnieuw inzaaien van bestaande grasstroken met inlandse wilde planten en de aanleg van natuurlijke plantsoenen in het openbaar groen in stad of dorp aanleiding zijn om deze in overleg tussen burger en gemeente natuurlijk en ecologisch in te richten.

Er liggen veel kansen wat dit betreft in onze regio, in onze gemeente, in ons dorp Dronrijp. Dorpsbelang Dronrijp wil een aantal van die kansen “nieuw leven” inroepen met een gesubsidieerd plan. Het dorp heeft aan de westkant een flink verwilderd plantsoen. Het wordt door de inwoners wel “Het Bos van Dronrijp” genoemd. Aan de oostkant van het dorp, haaks op de Pouldyk, is een flinke brede groenstrook grenzend aan het water met wandel en fietspad. En er is een groenstrook tussen de Puolfeart en de oprijlaan naar de Molen de Puolen. Deze strook wordt beheert door het Wetterskip Fryslân en de gemeente Waadhoeke. Door in deze 3 gebieden (zie bijgaande foto) opnieuw wilde planten in te zaaien, door gecoördineerd maaibeleid te voeren in overleg met de gemeente en door het plaatsen van insectenhotels en informatieborden wil het Dorpsbelang een bijdrage leveren aan biodiversiteit.
Educatie en recreatie zullen in dit project een belangrijke rol spelen. De gebieden zullen zoveel mogelijk aantrekkelijk worden gemaakt en gehouden voor het oog om voorbijgangers te verwonderen en een kijkje te laten nemen in de wereld van de wilde planten en insecten. Daarnaast zullen schoolkinderen, maar ook andere bevolkingsgroepen, worden onderwezen

over insecten en alles wat daarbij komt kijken. Ook zullen zij hun steentje bijdragen in de opbouw, om zo bij bewoners bewustwording teweeg te brengen. Waar mogelijk worden werkzaamheden dus door de bewoners zelf verricht. Alle plannen en uitvoeringen zullen in goed overleg met de gemeente tot stand komen.


voor meer informatie kijk op hun facebookpagina

https://www.facebook.com/biodiversiteitdronryp

 

Naar het nieuwsoverzicht
Top