verkiezingen 17 maart
dinsdag 9 maart 2021

Briefstemmen voor 70+ Bent u 70 jaar of ouder?
Dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Alles wat u nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u thuis in twee delen: de stempluspas en het briefstempakket. Uiterlijk 3 maart ontvangt u de eerste envelop met uw stempluspas. Met de stempluspas kunt u: uw stem uitbrengen in het stemlokaal, of iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen, of uw stem per brief uitbrengen.

Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met het briefstempakket. Hierin vindt u: een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en uitleg over het stemmen per brief. Lees de uitleg goed door!

Hoe werkt het briefstemmen?
1. Vul het briefstembiljet in. Dat mag met elke kleur en hoeft dus niet per se met rood. Als u een pen gebruikt, let er dan goed op dat de inkt droog is voordat u het biljet dichtvouwt, zodat er geen vlekken op het briefstembiljet komen en uw stem duidelijk zichtbaar is.
2. Stop het ingevulde briefstembiljet in de stembiljet-envelop en sluit de envelop.
3. Onderteken de stempluspas.
4. Stop de ondertekende stempluspas en de gesloten stembiljet-envelop in de retourenvelop. Het is belangrijk dat de gesloten stembiljet-envelop plus de stempluspas in de retourenvelop zitten. U plakt de retourenvelop dicht.
5. U kunt de envelop per post verzenden of afgeven op een gemeentelijk afgiftepunt. Let op: De briefstem kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post.

U kunt de briefstem afgeven bij de volgende afgiftepunten:
• Gemeentehuis Waadhoeke, Harlingerweg 18, Franeker (bij de receptie in de centrale hal).
• Gebiedsteam Waadhoeke, Moolnersrak 11, Menaam
• Gebiedsteam Waadhoeke (voormalig gemeentehuis), Van Harenstraat 47, St.-Annaparochie Deze afgiftepunten zijn op woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 12, maandag 15 én dinsdag 16 maart geopend van 9.00-17.00 uur. Op woensdag 17 maart zijn de afgiftepunten geopend van 7.30-21.00 uur.

Briefstemmen tellen, hoe gaat dat?
Op 15, 16 en 17 maart vanaf 9.00 uur wordt in het gemeentehuis de vooropening van de briefstemenveloppen gedaan. Leden van het briefstembureau openen de retourenvelop en controleren de stempluspas. Is dit in orde, dan wordt de dichte envelop met daarin het briefstembiljet in een stembus gedaan. Zo blijft het stemgeheim gewaarborgd. Het daadwerkelijke tellen van de briefstemmen gebeurt op 17 maart vanaf 9.00 uur in de Gemeenteloods, Harlingerweg 18 in Franeker. De briefstemmen die 17 maart nog binnenkomen, worden die avond vanaf 21.00 uur geteld.

voor meer informatie verwijzen wij iedereen naar:
www.waadhoeke.nl/verkiezingen

Naar het nieuwsoverzicht
Top