We hopen dat leerlingen de afgelopen tijd goed kunnen afsluiten
donderdag 25 juni 2020

We hopen dat leerlingen de afgelopen tijd goed kunnen afsluiten

Hoe ga je als school om met rapporten van leerlingen tijdens een schooljaar als dit? Het is een vraag waar veel scholen mee zitten. Aan de ene kant is het een uitdaging om een compleet beeld van kinderen te hebben als ze een aantal maanden thuis hebben gewerkt. Aan de andere kant wil je wel recht doen aan de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt. Het was voor OBS De Romte in Dronryp aanleiding om leerlingen een ‘coronarapport’ te geven. “In dit rapport staat niet alleen de bevinding van de leerkracht centraal, maar ook de mening die de leerling en de ouders hebben over het afgelopen schooljaar.”

 

De reden om het rapport in deze vorm te doen is volgens directeur Niels Gaastra eenvoudig: “Wij vinden dat ouders en leerlingen een belangrijke bijdrage hebben geleverd om het maximale uit het schooljaar te halen. Dit moet natuurlijk in het rapport terugkomen. Je kunt dit rapport dan ook meer zien als een portfolio voor de periode vanaf 16 maart.”

  

Driehoek

Kinderen betrekken bij hun eigen ontwikkeling is niet nieuw voor de school. “We voeren 10-minuten gesprekken ook vanuit de driehoek ‘leerling-ouder-school’. In dit rapport vragen we leerlingen om in te vullen hoe ze de periode tussen 16 maart en 11 mei hebben ervaren. Dingen waar ze trots op zijn, of die ze juist moeilijk vonden. En de dingen die ze mee willen nemen naar volgend jaar. Op die manier worden ze bewuster van de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt.”

 

Omdat ouders tijdens de periode van thuisonderwijs de ontwikkeling van hun kind van dichtbij hebben gezien, wordt hun inbreng natuurlijk eigenlijk nog groter. “Daarom vragen we ouders om dit rapport echt samen met hun kind in te vullen. De beleving van kinderen is soms anders dan die van ouders. Het is goed om daar het gesprek over op gang te brengen. En natuurlijk gaan ook de leerkrachten bijdragen aan het rapport, door over de periode tot de zomervakantie de ontwikkeling van leerlingen te beschrijven.”

 

Afsluiting

“We vergeten het gauw, maar veel belangrijke momenten in het jaar waar kinderen naar toe werken zijn weggevallen. Denk aan schoolreisjes, excursies, Koningsspelen of moederdag. Dit geldt natuurlijk helemaal voor groep 8. Je werkt vanaf groep 1 toe naar de eindtoets en het schoolkamp. Dat zijn echt mijlpalen, maar ineens is dit niet meer mogelijk.

 

Leerlingen hebben elkaar een stuk minder gezien. Dat doet wat met de leerlingen, met de leerkrachten en met ouders. Voor alle leerlingen is het belangrijk om een periode op een goede manier af te sluiten. We hopen onder andere met dit rapport als school dat we leerlingen hier een beetje bij kunnen helpen.”

Afbeelding 2 van fotoalbum 'We hopen dat leerlingen de afgelopen tijd goed kunnen afsluiten' Afbeelding 3 van fotoalbum 'We hopen dat leerlingen de afgelopen tijd goed kunnen afsluiten'
Naar het nieuwsoverzicht
Top <h4>dronryp.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.dronryp.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nieuws-en-agenda">Nieuws en agenda</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/facebook">Facebook</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/website_1503">Website</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/dorpsbelang">Dorpsbelang</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/dronrypinbeeld">Dronryp in beeld</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/visie-en-doelstellingen">Visie en doelstellingen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/bestuur">Bestuur</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/ledenadministratie">Ledenadministratie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/degearfetter">De Gearfetter</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/fierdronryp">FIER Dronryp</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/privacy">Privacy</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/huisartsenpraktijk">Huisartsenpraktijk Dronrijp</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/tandarts">Tandartsen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/thuiszorg">Thuiszorg</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/fysiotherapie">Fysiotherapie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/logopedie">Logopedie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/faciliteiten">Faciliteiten</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/divers">Divers</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/maatschappelijk-werk-en-dienstverlening">Maatschappelijk werk en dienstverlening</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/uitvaart">Uitvaart</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/scholen">Scholen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/jeugdwerk">Jeugdwerk</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/stichting-'t-skroefke">Stichting 't Skroefke</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/mfa-ald-skoalle">MFA d' ald skoalle</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/gebruikersruimtes">Gebruikersruimtes</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/overige-faciliteiten">Overige faciliteiten</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/vrijwilligers">Vrijwilligers</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/huisregels">Huisregels</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/beweegteam-waadhoeke">Beweegteam</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/kerken">Kerken</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nederlands-hervormde-kerk-da-alde-wite-">Nederlands Hervormde kerk d’ Alde Wite </a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/rooms-katholieke-kerk-maria-geboorte">Rooms-katholieke kerk Maria Geboorte</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/goededoelen">Goede Doelen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/gemeente">Gemeente</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/provincie">Provincie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/vliegbasis-leeuwarden">Vliegbasis Leeuwarden</a></li> </ul>