Snoeiafval sinds 2018 via Omrin
maandag 18 november 2019

Vanaf 1 januari 2018 moet u een melding doen bij Omrin wanneer u wilt dat groenafval of grofvuil bij u worden opgehaald. Eerder waren er in een aantal voormalige gemeenten ophaalroutes die gereden werden, maar dat is nu niet meer zo.

 

Melden van groenafval en grofvuil

Wanneer u grofvuil en/of groenafval wilt laten ophalen, dient u, voordat de route gereden wordt in uw buurt, dit 2 werkdagen van te voren door te geven aan Omrin tel. 0900-210 0 215 of via de website van www.Omrin.nl of via de afval-app van Omrin. Raadpleeg uw afvalkalender voor de dagen dat uw groenafval en /of grofvuil opgehaald kan worden. Uw afvalkalender kunt u op www.omrin.nl opvragen en eventueel afdrukken.

 

Aanbieden afval

Het is niet de bedoeling dat ver voor de ophaaldag de openbare ruimte gebruikt wordt om tuinafval of grof huishoudelijk afval neer te leggen. Dit levert overlast op voor omwonenden en voor de gemeente wanneer we bijvoorbeeld aan het maaien of vegen zijn. U mag het groenafval of grofvuil neerleggen wanneer u dit heeft gemeld en dan op de dag zelf vanaf 7.30 uur of de avond van tevoren. Het liefst op een plek voor uw woning of daar dichtbij, voor zover dit geen gevaarlijke situaties oplevert. Voor tuinafval is de maximum hoeveelheid die de gemeente meeneemt 4m³.

 

Zelf afval wegbrengen naar de milieustraten in Franeker en Stiens.

Wanneer u niet wilt wachten totdat de grofvuil- of groenroute wordt gereden, kunt u het afval ook naar de milieustraat in Franeker ,Stiens of Leeuwarden brengen. Het brengen van groenafval en huishoudelijk grofvuil is gratis voor inwoners van de gemeente Waadhoeke.

 

Wanneer u geen aanhanger heeft maar wel nodig heeft, kunt u deze telefonisch reserveren bij Omrin. U kunt ook bouw- en sloopafval bij de milieustraat brengen; hiervoor moet u wel betalen. De openingstijden van de milieustraat staan op uw afvalkalender en op www.Omrin.nl.

Naar het nieuwsoverzicht
Top <h4>dronryp.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.dronryp.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nieuws-en-agenda">Nieuws en agenda</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/facebook">Facebook</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/website_1503">Website</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/dorpsbelang">Dorpsbelang</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/dronrypinbeeld">Dronryp in beeld</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/visie-en-doelstellingen">Visie en doelstellingen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/bestuur">Bestuur</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/ledenadministratie">Ledenadministratie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/degearfetter">De Gearfetter</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/fierdronryp">FIER Dronryp</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/privacy">Privacy</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/huisartsenpraktijk">Huisartsenpraktijk Dronrijp</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/tandarts">Tandartsen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/thuiszorg">Thuiszorg</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/fysiotherapie">Fysiotherapie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/logopedie">Logopedie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/faciliteiten">Faciliteiten</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/divers">Divers</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/maatschappelijk-werk-en-dienstverlening">Maatschappelijk werk en dienstverlening</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/uitvaart">Uitvaart</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/scholen">Scholen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/jeugdwerk">Jeugdwerk</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/stichting-'t-skroefke">Stichting 't Skroefke</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/mfa-ald-skoalle">MFA d' ald skoalle</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/gebruikersruimtes">Gebruikersruimtes</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/overige-faciliteiten">Overige faciliteiten</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/vrijwilligers">Vrijwilligers</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/huisregels">Huisregels</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/beweegteam-waadhoeke">Beweegteam</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/kerken">Kerken</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nederlands-hervormde-kerk-da-alde-wite-">Nederlands Hervormde kerk d’ Alde Wite </a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/rooms-katholieke-kerk-maria-geboorte">Rooms-katholieke kerk Maria Geboorte</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/goededoelen">Goede Doelen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/gemeente">Gemeente</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/provincie">Provincie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/vliegbasis-leeuwarden">Vliegbasis Leeuwarden</a></li> </ul>