Peutergroep De Romte
donderdag 10 oktober 2019

Peutergroep De Romte

Open informatie avond

Op dinsdag 5 november a.s. wordt er een open informatie avond gehouden met als thema: ‘voorlezen’. De avond is voor alle ouders van de peuters en groep 1 en 2. Ook zijn andere belangstellende van harte welkom! De officiële uitnodiging komt nog maar zo kunt u alvast deze avond vrij houden. Deze avond worden er leuke tips gegeven om bijvoorbeeld voorlezen leuk te houden. Er zijn boeken te koop en er wordt verteld hoe wij voorlezen een plek in het schoolprogramma geven.

 

Inspectie rapport

Op woensdag 25 september hadden wij GGD inspectie op de peuteropvang. Wij zijn blij om te kunnen zeggen dat onze peuteropvang op alle gebieden goed gekeurd is!

 

Nieuw thema

De herfst is weer begonnen, dat betekend dat wij aan een nieuw thema gaan werken. Het thema is ‘reuzen en kabouters’.  Wij hebben het voornamelijk over groot en klein en samen spelen. Natuurlijk komt de herfst hier aan bod, blaadjes krijgen een andere kleur en vallen van de boom. Er is regen en harde wind. Tip voor thuis: ga met de kinderen buiten de herfst ervaren

 

Mini bibliotheek

De eerste boeken van de mini bibliotheek zijn geleend. Als het boekje uit is kan deze weer ingeleverd worden op de peuteropvang en kan er een nieuw boek uitgezocht worden.

 

Extra dagdeel

Om als peuteropvang meer te groeien en ouders en kinderen meer te bieden willen wij ook graag op vrijdagochtend open. Dan zal de week er als volgt uit zien: maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 – 12.00 uur peuteropvang. Bij voldoende aanmeldingen gaat ook de vrijdagochtend open. Mocht u hier gebruik van willen maken, kunt u contact opnemen met Hester Offenga. 

 

Logopedist

Woensdag 2 oktober is logopedist Reintsje Miedema langs geweest. Wij hebben een aantal tips gekregen om kinderen te helpen in hun taalontwikkeling. Deze tips willen wij graag met u delen zodat u hier thuis ook mee aan de slag kunt.

 

  • Sluit bij het kind aan wanneer hij of zij aan het spelen is en verwoord wat er gebeurd
  • Ga kijken waar het kind plezier aan beleefd (de belevingswereld) en sluit daar bij aan
  • Praat zelf niet te veel, geef kinderen ‘de romte’ (de ruimte) om na te denken en een reactie te geven. Peuters hebben 4 seconden nodig om informatie in zich op te nemen en hier een reactie op te geven, dus neem de tijd.
  • Stel ‘domme vragen’ om zo een reactie uit te lokken
  • Ga in op wat het kind zegt
  • Laat kinderen zelf met oplossingen en ideeën komen als ze tegen een probleem aan lopen
  • Zingen en verhaaltjes met bewegingen en gebaren zijn goed voor de woordenschat
  • Wees niet zuinig met complimenten en herhaal
  • Pas op met overhoringvragen en ja/nee vragen

 

Naar het nieuwsoverzicht
Top <h4>dronryp.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.dronryp.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nieuws-en-agenda">Nieuws en agenda</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/facebook">Facebook</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/website_1503">Website</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/dorpsbelang">Dorpsbelang</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/dronrypinbeeld">Dronryp in beeld</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/visie-en-doelstellingen">Visie en doelstellingen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/bestuur">Bestuur</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/ledenadministratie">Ledenadministratie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/degearfetter">De Gearfetter</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/fierdronryp">FIER Dronryp</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/privacy">Privacy</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/huisartsenpraktijk">Huisartsenpraktijk Dronrijp</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/tandarts">Tandartsen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/thuiszorg">Thuiszorg</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/fysiotherapie">Fysiotherapie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/logopedie">Logopedie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/faciliteiten">Faciliteiten</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/divers">Divers</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/maatschappelijk-werk-en-dienstverlening">Maatschappelijk werk en dienstverlening</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/uitvaart">Uitvaart</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/scholen">Scholen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/jeugdwerk">Jeugdwerk</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/stichting-'t-skroefke">Stichting 't Skroefke</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/mfa-ald-skoalle">MFA d' ald skoalle</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/gebruikersruimtes">Gebruikersruimtes</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/overige-faciliteiten">Overige faciliteiten</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/vrijwilligers">Vrijwilligers</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/huisregels">Huisregels</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/beweegteam-waadhoeke">Beweegteam</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/kerken">Kerken</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nederlands-hervormde-kerk-da-alde-wite-">Nederlands Hervormde kerk d’ Alde Wite </a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/rooms-katholieke-kerk-maria-geboorte">Rooms-katholieke kerk Maria Geboorte</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/goededoelen">Goede Doelen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/gemeente">Gemeente</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/provincie">Provincie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/vliegbasis-leeuwarden">Vliegbasis Leeuwarden</a></li> </ul>