Gemeente Waadhoeke zet in op 100% dekking AED netwerk
woensdag 26 juni 2019

Gemeente Waadhoeke zet in op 100% dekking AED netwerk

 

Waadhoeke wil zorgen voor een volledige dekking van het reanimatienetwerk. Dit betekent dat in alle kernen van Waadhoeke binnen 6 minuten een reanimatie-burgerhulpverlener (r-bhv’er) en een Automatische Externe Defibrillator (AED) aanwezig is om te reanimeren. Om de volledige dekking te realiseren, komt er een subsidieregeling voor dorps- en wijkbelangen. Dit staat in het AED beleid dat door het college van B&W en de gemeenteraad is vastgesteld.

 

Wethouder Boukje Tol: “Bij een hartstilstand neemt de kans op overleven snel af. Na 6 minuten is er een grote kans op blijvende hersenschade. Daarom is het van levensbelang dat er binnen 6 minuten een reanimatie-burgerhulpverlener met een AED aanwezig is om te reanimeren. Hier zetten we ons voor in!”

 

Subsidies voor AED’s en cursussen

Op dit moment zijn er in Waadhoeke nog 14 kernen zonder AED en onvoldoende r-bhv’ers. Om dit op te lossen, wordt er voor die kernen geld beschikbaar gesteld om een AED aan te schaffen. Daarnaast zijn er naar schatting in de gemeente 25 AED’s die niet voor iedereen beschikbaar zijn, omdat ze binnen hangen bij bedrijven en organisaties. Er is ook een subsidie beschikbaar om eigenaren te stimuleren deze AED’s in een verwarmde en geventileerde buitenkast te plaatsen.

De gemeente levert een financiële bijdrage voor de herhalingscursus van de reanimatie-burgerhulpverleners en de onderhoudskosten van de AED’s. De verenigingen van dorps- en wijkbelangen zijn geïnformeerd over de subsidieregeling.

 

HartslagNU

Voor de uitvoering van het AED beleid werkt gemeente Waadhoeke samen met stichting Reanimatieonderwijs Noordwest-Fryslân. Deze stichting is partner van HartslagNU. Om voor een gemeentelijke bijdrage in aanmerking te komen, moeten zowel de AED’s als de r-bhv’ers zijn aangemeld bij HartslagNU. Zo zijn het onderhoud aan de AED’s en de reanimatievaardigheden van de r-bhv’ers goed in beeld.

 

De gehele subsidieregeling staat op  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-140993.html

Naar het nieuwsoverzicht
Top <h4>dronryp.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.dronryp.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nieuws-en-agenda">Nieuws en agenda</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/facebook">Facebook</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/website_1503">Website</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/dorpsbelang">Dorpsbelang</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/dronrypinbeeld">Dronryp in beeld</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/visie-en-doelstellingen">Visie en doelstellingen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/bestuur">Bestuur</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/ledenadministratie">Ledenadministratie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/degearfetter">De Gearfetter</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/fierdronryp">FIER Dronryp</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/privacy">Privacy</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/huisartsenpraktijk">Huisartsenpraktijk Dronrijp</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/tandarts">Tandartsen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/thuiszorg">Thuiszorg</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/fysiotherapie">Fysiotherapie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/logopedie">Logopedie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/faciliteiten">Faciliteiten</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/divers">Divers</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/maatschappelijk-werk-en-dienstverlening">Maatschappelijk werk en dienstverlening</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/uitvaart">Uitvaart</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/scholen">Scholen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/jeugdwerk">Jeugdwerk</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/stichting-'t-skroefke">Stichting 't Skroefke</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/mfa-ald-skoalle">MFA d' ald skoalle</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/gebruikersruimtes">Gebruikersruimtes</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/overige-faciliteiten">Overige faciliteiten</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/vrijwilligers">Vrijwilligers</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/huisregels">Huisregels</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/beweegteam-waadhoeke">Beweegteam</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/kerken">Kerken</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nederlands-hervormde-kerk-da-alde-wite-">Nederlands Hervormde kerk d’ Alde Wite </a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/rooms-katholieke-kerk-maria-geboorte">Rooms-katholieke kerk Maria Geboorte</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/goededoelen">Goede Doelen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/gemeente">Gemeente</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/provincie">Provincie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/vliegbasis-leeuwarden">Vliegbasis Leeuwarden</a></li> </ul>