Wethouder Marja van der Meer onthult TOP-zuil Hobbemasingel Dronryp
woensdag 19 juni 2024

Wethouder Marja van der Meer onthult TOP-zuil Hobbemasingel Dronryp

Op dinsdag 18 juni is op het plein aan de Hobbemasingel voor de MFA in Dronryp de TOP-zuil onthult door Waadhoeke Wethouder Marja van der Meer in het bijzijn van Jurjen Kuurstra in zijn rol en kledij van Eise Eisinga. Deze zuil maakt deel uit van het door recreatieschap Marrekrite opgezette netwerk van Toeristische Overstap Punten door de gehele provincie Fryslân. 

Dorpsbelang Dronryp besloot zich hierbij aan te sluiten en met medewerking van de Gemeente Waadhoeke en Marrekrite werd deze aanvraag gunstig beoordeeld. 

Op de zuil worden historische feiten en foto’s, verstrekt door de Histoaryske Wurkgroep Dronryp, wandel- en fietsroutes, als ook hedendaags beeldmateriaal van fotograaf Klaas Koopmans getoond. 

De onthulling vond plaats nadat Sytze Hilverda van Dorpsbelang Dronryp een openingswoord had gesproken. Na de onthulling las Eric Betten zijn gedicht, dat ook op de zuil is aangebracht, voor . 

Dorpsbelang Dronryp bedankt Harold Zuiderveld van Marrekrite, Nynke Nicolai van Gemeente Waadhoeke, Jurjen Kuurstra, Johan Dalstra, Klaas Koopmans, Dirk Elsma en de vrijwilligers die na het officiele gedeelte van de dag koffie, thee en oranjekoek klaar hadden staan voor de bezoekers, die na een historische rondwandeling onder leiding van Eise Eisinga weer in de MFA/Bibliotheek terugkeerden. 

Dorpsbelang hoopt dat dankzij deze TOP-zuil velen Dronryp zullen bezoeken om zo te genieten van het mooie dorp met haar vele monumenten en evenzeer van de fraaie omgeving.

Naar het nieuwsoverzicht
Top