Kans op uitbreiding vliegbasis Leeuwarden minder groot
woensdag 5 juni 2024

Kans op uitbreiding vliegbasis Leeuwarden minder groot

De kans op uitbreiding van de vliegbasis lijkt minder groot dan eerder.
Dat zeggen Gerard Veldman uit Koarnjum en Geert Verf uit Marsum. Vrijdag
31 mei is de zogenaamde Nota van Antwoord uitgekomen. Hierin reageert
Defensie op alle Zienswijzen die zijn ingebracht op de opties om meer
oefenruimte te krijgen, zoals beschreven staat in het Nationaal
Programma Ruimte voor Defensie (NPRD).

Omrop Fryslan was er als eerste bij.
https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/16561662/defensie-zoekt-nieuwe-oefenlocaties-in-fryslan-angst-voor-overlast-is-groot

Veldman en Verf tonen zich voorzichtig optimistisch met deze
tussenstand. “Defensie schuift de bestaande afspraken om de
geluidscontouren onveranderd te houden niet op voorhand aan de kant,
maar neemt deze terdege mee in het afwegingskader. Ze kijkt ook naar
aanwezige bebouwing en de hoeveelheid gehinderden in de nabijheid van de
verschillende vliegbases. Zoals bekend staan er rondom vliegbasis
Leeuwarden veel bebouwing heel dicht op de basis. Duidelijk anders dan
bij andere bases het geval is. Nieuw is ook dat Lelystad (naast Eelde,
Twenthe en Eidhoven en andere militaire bases) formeel als optie genoemd
wordt. Dit lijkt een goede mogelijkheid omdat de overloopfunctie van
Schiphol waarschijnlijk van de baan is en omdat er weinig bebouwing is
onder het vliegpad. De afstand naar het noordelijk oefengebied is
gunstig. Het regionale dagblad de Stentor schreef dat er rond Lelystad
minder verzet is tegen de komst van de F35 dan tegen de
vakantievluchten”.

Onzekerheid blijft

Veldman en Verf waarschuwen voor te veel optimisme. “Het is bepaald
geen gelopen race. Er volgen nog verschillende stappen in het proces van
het NPRD. Voordat er echte voorkeurslocaties komen zijn we wel een tijd
verder. De grootste onzekerheid is dat de politiek uiteindelijk besluit.
Dan krijg je veel beïnvloeding van Tweede Kamerleden en bewindslieden.
De lobby in het zuiden is sterker dan die in het noorden. Als argumenten
doorslaggevend zijn zitten we wel goed, maar als emoties de boventoon
gaan voeren, zijn we er nog ziet zo zeker van. Je zag het een tijd
geleden. Een Kamerlid kwam op voor de paardenhouderijen rondom het
mogelijk te heropenen vliegveld de Peel, maar aandacht voor de 50
mogelijk af te breken woningen rondom de vliegbasis had hij niet. Ook
niet nadat we hem hierover benaderd hadden”, aldus Veldman en Verf.

 

In de bijlagen de stukken van het NPRD die vrijgekomen zijn.

 

Nota van Antwoord op Notitie Reikwijdte en Detailniveau NPRD

 

Nota van Antwoord

 

Nota van Antwoord – Bijlagen:
(4) Beantwoording Zienswijzen
(5) Index

Naar het nieuwsoverzicht
Top