Hoe betrekken we arbeidsmigranten in onze mienskip?
vrijdag 26 mei 2023

Hoe betrekken we arbeidsmigranten in onze mienskip?

Dat is de vraag waar het om gaat. Het Platform Leefbaarheid richt zich op ontmoetingen tussen arbeidsmigranten en de mensen die al lang(er) in Waadhoeke wonen. Onder het motto ‘onbekend maakt onbemind’ willen we elkaar leren kennen. Maar hoe dan? Hebt u daar ideeën over, laat het weten aan het Platform Leefbaarheid.

In de eerste plaats zijn arbeidsmigranten natuurlijk gewoon mensen die hier werken maar hier niet vandaan komen.  Ze wonen in de gemeente, hun kinderen gaan hier naar school, ze willen zich hier ook vermaken en misschien ook wel onderdeel zijn van ‘onze samenleving’. Natuurlijk verschilt dit per individu. Een deel verblijft hier kort om louter geld te verdienen om een betere toekomst op te bouwen in land van herkomst. Een ander deel wil hier langer verblijven.

Het platform Leefbaarheid, ingesteld door de gemeente, richt zich op de leefbaarheid van arbeidsmigranten samen met andere bewoners van de gemeente. Het platform stimuleert initiatieven die de onderlinge contacten tussen de bewoners van wijken en dorpen verbeteren. Alle bewoners, want iedereen doet er toe. Want ook anderen dan arbeidsmigranten kunnen moeilijkheden hebben met de taal of vinden het lastig om anderen te ontmoeten.

Ideeën voor ontmoeting?
Het platform roept dorpen en wijken op om met ideeën te komen zodat allochtone en autochtone dorps- en wijkgenoten elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Het Platform steunt initiatieven in alle soorten en maten; hoewel we het liefst terugkerende activiteiten zien. Initiatieven kunnen financiële hulp krijgen van het Platform, tot een maximum bedrag van €1000. Als het nodig is, regelen we een tolk.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen, of een leuk idee, neem dan contact op met het Platform Leefbaarheid. Contactpersonen zijn:

 

 

Naar het nieuwsoverzicht
Top