nieuwe dienstregeling Arriva zorgt voor onrust
dinsdag 13 december 2022

De nieuwe dienstregeling van Arriva zorgt voor onrust in Deinum en Dronryp. Dorpsbelang van Deinum schrijft aan haar inwoners het volgende:

 

Eind november stond in de Leeuwarder Courant een bericht over de dienstregeling 2023 van Arriva. De trein rijdt vanaf 12 december 2022 wel gewoon 2x per uur, maar stopt 1x per uur. Bij de tweede rit mogen we vanaf het perron wel naar de trein zwaaien maar niet instappen. Dat is namelijk de zogenaamde sneltrein. Je kunt je afvragen wanneer een boemeltrein een sneltrein wordt. Volgens Arriva door de stops in Deinum en Dronrijp 1x per uur te schrappen. Het scheelt misschien 5 minuten tijd op het gehele traject.  

 

Zonde natuurlijk om deze stops 1x per uur te schrappen. Deinum, Dronrijp en de omliggende dorpen zijn juist de plaatsen waar mensen bewust kiezen om de trein te pakken om naar Leeuwarden te gaan. Naar school, naar het werk, naar het stadscentrum. Sommige mensen laten de auto bewust staan, anderen hebben geen auto of zijn te jong om auto te rijden. Ondertussen wordt Leeuwarden met de auto steeds moeilijker bereikbaar en zijn brandstof en parkeren hartstikke duur. 

 

Het spoor is een provinciale aangelegenheid. Meerdere politieke partijen hebben al kritische vragen gesteld over de dienstregeling aan het college van Gedeputeerde Staten. Het lijkt er op dat Arriva zich niet aan de gemaakte afspraken houdt.  

 

Voor de helderheid; tussen Provinsje Fryslân en Arriva is de afspraak gemaakt dat de trein 2x per uur in beide richtingen rijdt en op alle stations stopt. De concessie met Arriva is ingegaan in 2020 en loopt tot en met 2035. Ze moeten zich aan deze afspraak houden. 

 

Naar het nieuwsoverzicht
Top