Onderzoek naar bomen en landschapselementen in uw dorp
woensdag 26 oktober 2022

Onderzoek naar bomen en landschapselementen in uw dorp

 

Binnenkort zult u verschillende mensen in uw dorp of wijk kunnen tegenkomen die een inventarisatie maken van de belangrijkste bomen en landschapselementen in gemeente Waadhoeke. Hieronder leest u meer.

 

Belangrijk voor het landschap, dorpen, stad

Bomen en landschapselementen zijn belangrijk voor ons Waadhoeks landschap, voor onze dorpen, de stad en de natuur. Ze zorgen ook voor gezonde lucht, beschutting tegen wind of hitte en voor het vasthouden van water.

 

Behouden van deze bomen en elementen

We vinden het belangrijk om waardevolle bomen en landschapselementen te behouden. Die ene mooie grote beuk voor de pastorie, de prachtige erfbeplanting rond de boerderij, de bomen rond de kerk of de beplanting op de randen van percelen in delen van het landelijke gebied.

 

Beleid voor bomen en landschapselementen

Maar waar in de gemeente staan deze belangrijke bomen en landschapselementen? En welke bomen en landschapselementen zijn waardevol? Dat wil gemeente Waadhoeke dus graag weten. Allereerst om samen de trots van Waadhoeke te bepalen. En ook om daarvoor beleid te maken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we regels maken zodat bomen niet zomaar gekapt kunnen worden. Of dat we helpen om waardevolle bomen en landschapselementen te behouden. Bijvoorbeeld door advies over verzorging. Daarom brengen we de waardevolle bomen en landschapselementen in kaart. Dat doen we met een grote inventarisatie.

 

Meer weten?

Kijk op de website www.bomeninwaadhoeke.nl of stuur een mail naar bomen@waadhoeke.nl.

Naar het nieuwsoverzicht
Top