Alleen nog in 2022: Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
dinsdag 19 april 2022

Alleen nog in 2022: Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!

 

Een (financiële) kans als deze komt niet snel meer voorbij. Voor de sport in gemeente Waadhoeke liggen er budgetten klaar voor initiatieven van alle soorten en maken. Vanwege de coronapandemie zijn ze blijven liggen. Deze budgetten van het Lokaal Sportakkoord zijn er nog tot het einde van het jaar. De kopgroep Lokaal Sportakkoord Waadhoeke roept daarom alle sportverenigingen en beweegaanbieders, dorpsbelangen en buurtverenigingen op om nog dit jaar een aanvraag te doen voor budget.

Wat is het lokaal sportakkoord?

In het Lokaal Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegdoelen kunnen bereiken. Er is een kopgroep die samen aan de doelen van het lokaal sportakkoord werkt. In deze kopgroep zitten stichting de Waaie, handbalvereniging Jupiter 76, de Skûle, de KNKB, het beweegteam Waadhoeke en de gemeente.

 

Budgetten in vijf verschillende categorieën

De kopgroep Lokaal Sportakkoord wil de sport in Waadhoeke op een aantal manieren stimuleren. Er liggen budgetten klaar voor vijf verschillende doelen:

 • Het versterken van de samenwerking tussen de verenigingen en organisaties in een dorp of wijk. Samen kunnen we de mooiste sport- en beweegactiviteiten organiseren;
 • Opleidingskosten voor bestuurders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van een vereniging;
 • Laagdrempelig sport- en beweegaanbod in de zomervakantie;
 • Activiteiten gericht op het kennismaken met sporten tijdens de Sportwike eind september (16 tot en met 25 september);
 • En algemene subsidies voor initiatieven die bijdragen aan:
  • Beweegaanbod voor bewoners met een grotere afstand tot sport en bewegen
  • Bewegen en spelen stimuleren voor kinderen
  • Stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte: zien bewegen doet bewegen.
  • Sport- en beweegaanbieders ontwikkelen zich tot vitale aanbieders
  • Toekomstgerichte, kwalitatief goede en duurzame buitensportaccommodaties

 

Totaal €84.000 budget

In totaal is er voor vijf categorieën €84.000 aan budgetten te vergeven. Op beweegteamwaadhoeke.nl/lokaal-sportakkoord/ staat hoeveel budget er per categorie beschikbaar is. Daar staat ook aanvullende informatie, bijvoorbeeld de randvoorwaarden of de deadlines. Zo kunnen de subsidies voor de zomeractiviteiten tot 1 juni aangevraagd worden, en de subsidies voor de Sportwike tot 1 augustus. Niet te lang wachten dus met aanvragen!

Naar het nieuwsoverzicht
Top