Oproep tot lidmaatschap
maandag 28 februari 2022

Oproep tot lidmaatschap

Oproep tot lidmaatschap van Vereniging Dorpsbelang Dronryp

Als bestuur van dorpsbelang Dronryp zetten wij ons in om ons dorp zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te behouden voor zowel woon-en leefklimaat, sociale voorzieningen, onderwijs verenigingen etc. Voor een uitgebreide uitleg betreffende onze activiteiten verwijzen wij u graag naar onze website www.dronryp.nl.

Een ander middel om informatie te delen is het uitbrengen van onze dorpskrant ‘De Gearfetter’. Dit blad wordt zes keer per jaar uitgebracht en is bedoeld om onze leden zo ‘up to date’ te informeren m.b.t. de lopende zaken en andere diverse informatie over ons dorp. Maar oordeelt u zelf. Daarnaast is er een jaarlijkse ledenvergadering.

Het is mooi te constateren dat dorpsbelang Dronryp al door een groot deel van onze dorpsbewoners wordt gesteund in haar bezigheden maar het zou fijn zijn als we nieuwe leden mogen verwelkomen.

De input van de leden is voor het bestuur erg belangrijk om te weten wat de bewoners van ons dorp bezighoudt en daarnaast de leden betrekken bij beslissingen die binnen de vereniging spelen.

Om lid te worden vragen wij van u een contributiebijdrage die voor het jaar 2022 € 17,50 bedraagt. Hiervoor ontvangt u ‘De Gearfetter’ en daarbij als welkomstgeschenk de dorpsvlag.

Mocht u ons willen steunen dan kunt u mailen naar leden@dronryp.nl

Alvast onze hartelijke dank, bestuur dorpsbelang

Naar het nieuwsoverzicht
Top