Mantelzorg Netwerkbijeenkomst start voor lokaal kennisnetwerk Mantelzorg
dinsdag 2 november 2021

Mantelzorg Netwerkbijeenkomst start voor lokaal kennisnetwerk Mantelzorg

Mantelzorg Netwerkbijeenkomst start voor lokaal kennisnetwerk Mantelzorg

HARLINGEN - De gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke organiseren op dinsdagmiddag 9 november 2021 een Mantelzorg Netwerkbijeenkomst. Ze vinden het belangrijk dat mantelzorgers worden herkend en dat ze goed ondersteund worden. Daarom werken de vier gemeenten aan een lokaal kennisnetwerk mantelzorg. De netwerkbijeenkomst vormt de start hiervoor. Bent u professional in de zorg of welzijn, dan bent u van harte uitgenodigd.

Waarom deze bijeenkomst

Tijdens deze mantelzorg netwerkbijeenkomst wordt de basis gelegd voor een mantelzorgkennisnetwerk. Organisaties kunnen met elkaar kennismaken, ambities en bestaande initiatieven met elkaar delen.

Tijdens de netwerkbijeenkomst is ook de aftrap van een bewustwordingscampagne. Deze campagne heeft als doel om mantelzorgers te vinden en ze te informeren waar zij terecht kunnen voor ondersteuning.

Mantelzorg(ers)

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn er in alle leeftijdscategorieën. Zo zijn er ook steeds meer jongeren die voor een familielid zorgen. Er zijn mantelzorgers die een hoge belasting ervaren en meer kennis, vaardigheden of ondersteuning nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die iemand helpen met dementie, psychische problemen of een terminale ziekte.

Door samen te werken in een mantelzorgkennisnetwerk hebben organisaties  mantelzorgers beter in beeld. Daardoor kunnen ze eerder dreigende overbelasting signaleren en de mantelzorger begeleiden of doorverwijzen bij een ondersteuningsvraag. Zo kan de mantelzorger langer en gezonder de mantelzorg voortzetten.

Aanmelden voor Netwerkbijeenkomst Mantelzorg

Professionals in de zorg en welzijn uit de regio Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke zijn van harte uitgenodigd om de netwerkbijeenkomst op dinsdag 9 november bij te wonen. Aanmelden vanuit alle vier gemeenten kan door een mail te sturen naar beleidwmo@waadhoeke.nl. Met vermelding van uw naam, organisatie en met hoeveel personen u wenst te komen. Uiteraard houden we rekening met de dan geldende coronamaatregelen. We ontvangen uw aanmelding graag vóór donderdag 4 november a.s.

Laten we samen werken aan een beter vangnet voor mantelzorgers!

Afbeelding 2 van fotoalbum 'Mantelzorg Netwerkbijeenkomst start voor lokaal kennisnetwerk Mantelzorg'
Naar het nieuwsoverzicht
Top