HIER WIL JE “BIJ” ZIJN
vrijdag 1 oktober 2021

HIER WIL JE “BIJ” ZIJN

HIER WIL JE “BIJ” ZIJN
bevordering van Biodiversiteit in Dronryp


Op 6 oktober a.s. zullen bijna 300 basisschoolleerlingen van OBS de Romte, IKC It Anker en IKC Sint Radbodus uit Dronryp een bijdrage leveren aan de bevordering van de Biodiversiteit in Dronryp. Tussen 08:45 uur ‘s morgens en 14:00 uur ’s middags worden er door hen op verschillende plekken in het dorp zaden van inheemse planten ingezaaid. Dit inzaaien door schoolkinderen is een deel van een groter plan waartoe onder andere ook het plaatsen van 3 insectenhotels en het invoeren van gericht maaibeleid op verschillende locaties behoren.
Biodiversiteit Dronryp is een werkgroep die bestaat uit enkele enthousiaste dorpsbewoners en enkele leden van het Dorpsbelang. Onder aanvoering van Bert van Geel (Bert Natuur) hebben zij samen de afgelopen maanden veel voorbereidend werk verricht. Er zijn voor elke school insectenhotels gemaakt, welke de kinderen zelf mogen inrichten. En, op twee locaties in het dorp is de grond voorbewerkt voor het inzaaien. Daarnaast vormden educatie aan de basisscholleerlingen en een komende voorlichting aan de dorpsbewoners op 8 oktober in het MFA in Dronrijp ook een belangrijk deel van het plan. De werkgroep ontving subsidies van de gemeente Waadhoeke en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

Inzaaien door schoolkinderen
6 oktober, vanaf 08:45 uur, start het inzaaien bij Molen de Puollen aan de Puoldyk. Hier wordt ook het eerste insectenhotel geplaatst. Vanaf 10:30 tot 14:00 uur wordt er in het Rypster Bosk, aan de westkant van dorp, op verschillende plekken ingezaaid. De plaatsing van 2 insectenhotels op deze locatie zal naar verwachting plaatsvinden in de week voor de herfstvakantie. Als kroon op dit initiatief zullen er in het voorjaar van 2022 drie informatieborden worden geplaatst welke uitleg geven over de verschillende gebieden en hun biodiversiteit.

 

Informatieavond: Biodiversiteit in Dronryp
8 oktober a.s. 20:00 uur MFA Dronryp (naast Bibliotheek)
Voor dorpsbewoners en geïnteresseerden.

 

Voor meer informatie:
Bert Natuur
bert@bertvangeel.nl
06 14510450

Naar het nieuwsoverzicht
Top