Het Iepenloftspul Dronryp zoekt nog mannen!
dinsdag 27 oktober 2020

Kortgeleden heeft het Iepenloftspul Dronryp een informatieavond georganiseerd over het stuk wat in 2021 gespeeld gaat worden. Het stuk gaat over de Fusillade in Dronryp. Een verhaal over de executie op burgers en verzetslui bij de brug in Dronryp op 11 april 1945 en wat zich verder deze periode in en rondom Dronryp heeft afgespeeld.

De informatieavond was zeer geslaagd en er zijn al heel wat mensen die zich opgegeven hebben om mee te spelen. Toch is regisseur Theo Smedes nog op zoek naar enthousiaste mannen tussen de 18 en 35 jaar.

Wil jij samen met andere spelers en vrijwilligers het verhaal over de Fusillade vertellen? Geef je dan op door een mail te sturen naar ynfo@iepenloftspuldronryp.frl.

It Iepenloftspul Dronryp siket noch manlju!

 

Koartlyn hat it Iepenloftspul Dronryp in ynformaasjejûn organisearre oer it stik wat yn 2021 spile wurde sil. It stik giet oer de Fusillade op’ e Ryp. In ferhaal oer de eksekúsje op boargers en fersetslju by de Rypster brêge op 11 april 1945 en wat him fierder dizze perioade yn en rûnom Dronryp ôfspile hat.

 

De ynformaasjejûn wie tige slagge en der binne al hiel wat minsken dy’t harren opjûn ha om mei te spyljen. Dochs is regisseur Theo Smedes noch op syk nei entûsjaste manlju tusken de 18 en 35 jier.  

Wolsto tegearre mei oare spilers en frijwilligers it ferhaal oer de Fusillade fertelle? Jou dy op troch in mail te stjoeren nei ynfo@iepenloftspuldronryp.frl.

Naar het nieuwsoverzicht
Top