Fietspadkruising N383 ten westen Marsum vraagt dringend aanpak
dinsdag 20 oktober 2020

Fietspadkruising N383 ten westen Marsum vraagt dringend aanpak

In 2021 zal de gevaarlijke fietspadkruising in de N383 westelijk van Marsum vervangen worden door een fiets/voetgangerstunnel. De financiering is gevonden binnen het project 'Haak om Leeuwarden', waar dit knelpunt qua scope ook onderdeel van uitmaakt. Het past in het Bestuursakkoord 2019 — 2023 van de provincie, waarin is verwoord dat ingezet wordt op een daling van het aantal doden en gewonden op de Friese wegen. De aanleg van de tunnel zal tegelijk uitgevoerd worden met de reconstructie van de rotonde die zorg moet dragen voor betere doorstroming van het autoverkeer. Dit zal ook zorgen voor nog grotere toename van het autoverkeer en zal ook de snelheid van de auto’s op deze locatie doen verhogen. De aanleg van een tunnel wordt daarmee nog meer noodzakelijk.

 

Met de aanleg van een tunnel komt een einde aan jarenlang gesteggel. Fietsers lijken deze gevaarlijke oversteekplaats steeds meer te mijden, omdat veel gemotoriseerde voertuigen passeren met hoge snelheden, terwijl de fietser lang staat te wachten. Bovendien maakt deze fietsroute deel uit van de fietssnelroute Leeuwarden-Franeker-Harlingen (mede door de opkomst van de snelle e-bikes), een wens van de gemeenten Waadhoeke, Leeuwarden en de Provincie Fryslân. Deze noodzakelijke aanpassing is mogelijk geworden door de inzet van de dorpsbelangen: Marsum, Dronryp, Menaam, Ingelum, Bitgum, Bitgummole en Fietsersbond Waadhoeke” welke voor de gemeentelijke herindeling actief was onder de noemer Federatie van Dorpsbelangen Menaldumadeel.

Naar het nieuwsoverzicht
Top