update: Informatie ontwikkeling project-wonen Puoldyk fase 3
donderdag 8 oktober 2020

update: Informatie ontwikkeling project-wonen Puoldyk fase 3

update:
Afgelopen donderdagavond Is de gemeenteraadsvergadering geweest waar ook het punt ontwikkeling Puoldyk fase 3 op de agenda stond. De gemeenteraad moest het plan en de daarvoor benodigde investering nog goedkeuren. Ik heb daar ingesproken en had alle fracties een aantal dagen eerder ook al gesproken om de meningen te peilen en vragen te beantwoorden. De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan Puoldyk fase 3, kortom we gaan aan de slag met o.a. de projectontwikkelaar om de plannen verder vorm te geven. Dit is een mooie boost voor Dronryp en tevens prachtige kansen voor (nieuwe) inwoners en doorstromers. Hiermee is Dronryp weer in ontwikkeling en aan nieuwe plannen wordt ook al gewerkt. Informatie over de plannen en de vervolgstappen Puoldyk fase 3 volgt nog.

zie ook artikel franeker courant:

https://franekercourant.nl/artikel/1133865/groen-licht-voor-plannen-sint-jabik-en-dronryp.htmlNa een langdurig voortraject is gemeente Waadhoeke voornemens om haar goedkeuring te geven aan het ontwikkelen en bebouwen van Puoldyk fase 3. Dit betreft de grond aan de buitenkant van Dronryp (noord-oostkant), links naast de Puoldyk, achter de Skries. Burgemeester & Wethouders hebben een voorlopig akkoord afgegeven en het definitieve akkoord moet nu van de Gemeente-raad komen om het plan ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Deze Gemeenteraads-vergadering vindt plaats op 22 oktober a.s. Dorpsbelang Dronryp zal tijdens deze vergadering ook inspreken.

 

Als bestuur hechten wij er waarde aan om vooral direct aan- en omwonenden nu al te informeren zodat men weet dat dit project binnen afzienbare tijd zal starten (mits de Gemeenteraad akkoord gaat) en wat het ongeveer inhoud, vandaar deze flyer.

Na het definitieve besluit zullen alle dorpsbewoners en ook andere belangstellenden geïnformeerd worden. Dit zullen we zo mogelijk middels een informatiebijeenkomst doen, echter gezien de situatie en maatregelen rondom het corona-virus is het de vraag of dat gaat lukken.

Deze flyer geeft een inzicht van de locatie en een beeld van hoe het er ongeveer uit zal gaan zien. Vragen als de startdatum, grootte en prijzen van de kavels, type woningen en dergelijke kunnen momenteel nog niet beantwoord worden. Op dit soort zaken komt Dorpsbelang nog terug met informatie zodra het definitieve akkoord van de gemeente binnen is en we met de projectontwikkelaar aan tafel kunnen.

Voor dit moment hopen wij u met deze flyer voldoende te hebben geïnformeerd. Echter, indien er vragen zijn kunt u deze schriftelijk per email stellen via de secretaris Annemarie Peeters. Haar emailadres is secretaris@dronryp.nl. Na het verzamelen van de vragen zullen wij trachten deze zo goed en volledig mogelijk te beantwoorden.

 

Bestuur Dorpsbelang Dronryp

Afbeelding 2 van fotoalbum 'update: Informatie ontwikkeling project-wonen Puoldyk fase 3'
Naar het nieuwsoverzicht
Top