Nederlands Hervormde kerk d’ Alde Wite

De Salviuskerk - ook wel d' Alde Wite (= de oude witte) genoemd - was oorspronkelijk gewijd aan Sint-Salvius.

De romaanse kerk, gebouwd in de 12e eeuw werd in 1504 verbouwd, waarbij met name  het koor en de zuidmuur een gotisch karakter kregen. De eenbeukige kerk is gedekt door een houten tongewelf. De toren werd in 1544 gebouwd met daarin een door Geert van Wou gegoten klok uit 1493.

Het orgel uit 1653 is het oudste kerkorgel van Friesland en werd gemaakt door de gebroeders Arnoldus en Tobias Bader. Het orgel werd in de 19e eeuw gerestaureerd door Willem Hardorff en in de 20e eeuw door Bakker & Timmenga.

Luidschema Nederlands Hervormde kerk d’ Alde Wite
Vanwege de zorgelijke staat van de grote monumentale ‘Van Wou’ klok werd begin 2011 besloten deze buiten gebruik te stellen. Bij de start van de restauratie in 2013 moest ook de kleinere ‘Van Bergen’ klok stilgelegd worden. Deze is uit de toren gehaald en vervangen door 2 nieuw gegoten kleinere klokken, passend klinkend bij de oude klok. Het historisch driegelui is daarmee weer in ere hersteld en officieel in gebruik genomen in mei van dit jaar. De toren is eigendom van de burgerlijke gemeente en jaarlijks voor het publiek te bezichtigen op de Nationale Monumentendag in september.  

Klok 1: Grote of mannenklok
Klok 2: Middelste of vrouwenklok
Klok 3: Kleine of kinderklok
(gietjaar 1493)
(gietjaar 2013)
(gietjaar 2013)
Het kerkelijk luiden:
Het inluiden van de zondag op zaterdag:
Zondags: oproep voor de kerkdienst:
Met Kerst, Pasen en Pinksteren na de zegen in de liturgie:


18.00 - 18.05 klok 1, 2, 3
09.15 - 09.27 klok 1, 2, 3
10 minuten klok 1, 2, 3

Het burgerlijk luiden
Drie maal etenstijden:


Nieuwjaarsnacht:
Koningsdag 27 april:
Dodenherdenking 4 mei:
Bevrijdingsdag 5 mei:

08.01 - 08.03 klok 3 (niet op zondag)
12.01 - 12.03 klok 2 (niet op zondag)
18.01 - 18.03 klok 3 (niet op zaterdag en zondag)
00.00 - 00.15 klok 1,2,3
08.00 - 08.05 / 12.00 - 12.05 / 18.00 - 18.05 klok 1,2,3
19.45 - 19.56 klok 1
08.00 - 08.05 / 12.00 - 12.05 / 18.00 - 18.05 klok 1,2,3

Melding overledene*:

09:30 - 09:45 klok 1 

Bij de begrafenis

 

  van een man:
  van een vrouw:

  van een kind:

 

klok 1 luidt 1 minuut solo, daarna klok 2 toevoegen en daarna klok 3
klok 2 luidt 1 minuut solo, daarna klok 1 toevoegen en daarna klok 3
klok 3 luidt 1 minuut solo, daarna klok 1 (jongen) of klok 2 (meisje)
toevoegen en daarna de resterende klok.

Contactpersoon hiervoor is Aafke Meesters: 06-21528676.
De melding gebeurt, op aanvraag van de naaste familie of de uitvaartverzorger, daags na het overlijden van een dorpsgenoot.

Top