Algemeen

MFA d’ âld skoalle - geschiedenis
Ons dorpshuis heet MFA d’ âld skoalle, gelegen aan de Hobbemasingel 17 in de gezellige dorpskern van Dronryp, tegenover het kaatsveld. Het pand stamt uit 1874 en was tot 1975 de openbare lagere school van Dronryp. De voormalige gemeente Menaldumadeel heeft op 30 juni 2017 het eigendomsrecht van het gebouw overgedragen aan Stichting d’ Ald Skoalle Dronryp. MFA staat voor Multi Functionele Accommodatie en dat willen we graag zijn voor alle dorpsbewoners, verenigingen, de Bieb en andere huurders.

Missie Stichting d’ Ald Skoalle
Stichting d’ Ald Skoalle heeft als doel het aanbieden van sociale en culturele voorzieningen voor inwoners van Dronryp, waarbij MFA d’ âld skoalle een ontmoetingsplaats moet zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft. De MFA wordt volledig gerund door vrijwilligers, waarbij het stichtingsbestuur  verantwoordelijk is voor beheer en exploitatie.

Geen horecavergunning – wel koffie & thee
MFA d’ âld skoalle biedt geen mogelijkheden voor het organiseren van particuliere feesten en partijen waarbij alcohol wordt geschonken. Wij beschikken niet over een horecavergunning.  Hiervoor verwijzen wij u graag naar de horecagelegenheden in Dronryp.

Het gebouw
MFA d’ âld skoalle beschikt over een grote zaal, de Alma Tademazaal, een jeugdhonk, een vergaderplek in de Bieb (= de Eise Eisingazaal), een keuken en twee toiletgroepen.

Prijzen verhuur

  • Dagdeel (morgen, middag of avond) , 3 of 4 uren € 30,00
  • Per uur (minimale huurperiode 2 uren) € 12,50
  • Huur beamer en projectiescherm per dagdeel             € 25,00
  • Huur Geluidsinstallatie/lichtshow per dagdeel € 20,00

 

 

Top