Bestuur

Bestuur Stichting MFA d' âld skoalle

Het bestuur van Stichting MFA d' âld skoalle bestaat uit onderstaande personen:

 

Johan Dalstra
voorzitter

06 – 46 593 777

johandalstra@chello.nl

 

Dirk Elsma
secretaris

06 – 30 689 737

dirk.elsma@gmail.com

 

Sierd Dijkstra
penningmeester

06 – 54 785 557

s.dijkstra42@hotmail.com

 

Baukje Zijlstra
aanspreekpunt planning

 06 – 49 882 858

 roelofenbaukje@gmail.com

 

Nynke Arendz
aanspreekpunt vrijwilligers

06 – 53 335 540 

nynkefanhatsum@hotmail.com

 

 Titia Jongboom

aanspreekpunt inkoop

06 – 23 993 337

 

 

Top