Maatschappelijk werk en dienstverlening

Stichting Welzijn Middelsee

Stichting Welzijn Middelsee is een zogenaamde brede welzijnsorganisatie en verzorgt jeugd- en jongerenwerk, ouderen- en ouderenadvieswerk en sociaal cultureel werk.

Ook coördineert Stichting Welzijn Middelsee de Vrijwilligerscentrale voor een groot deel van Noordwest Fryslân, waaronder gemeente Waadhoeke.

Bezoek onze website www.welzijnmiddelsee.nl voor meer informatie of om u als vrijwilliger in te schrijven.

 

Top