Kinderopvang / peuterschool

Peuteropvang

Stichting kinderopvang Friesland biedt peuteropvang voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar jaar op 3 locaties in Dronryp. 
Peuteropvang De Romte
Peuteropvang It Anker
Peuteropvang Radbodus

Kinderopvang

Stichting kinderopvang Friesland biedt kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar op het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang (BSO) of bij een gastouder bij u in de buurt.

 

Kinderdagverblijf

Op ons kinderdagverblijf “Ringeling” aan de Hearewei 19 vangen we de kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar op.

In dit pand hebben we twee stamgroepen. We bieden elk kind een vertrouwde sfeer en een veilige omgeving. Vanuit dat uitgangspunt werken de medewerkers van onze stichting. Kinderen krijgen bij ons de ruimte zich individueel en in groepsverband te ontwikkelen.

Neem vrijblijvend eens een kijkje bij ons binnen en informeer naar de mogelijkheden.
Meer informatie kunt u vinden op www.kinderopvangfriesland.nl/ringeling
U kunt ons ook telefonisch bereiken: 0517 - 23 28 43

 

Buitenschoolse opvang

Sluiten de schooltijden niet goed aan op uw werk- of studietijden? Dan kunnen we u via de buitenschoolse opvang (BSO) helpen. Kinderen kunnen in dit geval voor of na school, op vrije middagen, vrije dagen van school, maar ook in de vakanties bij ons terecht.

Op alle drie scholen is een BSO aanwezig, waar zowel voor-, tussen-  en naschoolse opvang wordt aangeboden.
De omvang per groep is ongeveer 20 kinderen. Jongens en meisjes tussen de 4 en 13 jaar worden in speciale ruimtes opgevangen. Elk kind komt minimaal één middag per week en wordt begeleid door professionele beroepskrachten.

 

Gastouderbureau

Kinderopvang kan ook via gastouders. Het Gastouderbureau van Stichting Kinderopvang Friesland brengt vraag- en gastouders bij elkaar.
Meer vragen? Of heeft u behoefte aan uitgebreidere informatie over gastouderopvang? Neem dan contact op met de bemiddelingsmedewerker van uw gemeente. Hij of zij het beste te bereiken via:
T: 0517 - 38 06 86
E: gastouderbureau@kinderopvangfriesland.nl

 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden op het gebied van kinderopvang in Dronryp.
Kijk voor meer informatie op: www.kinderopvangfriesland.nl 
Mailen kan ook: info@kinderopvangfriesland.nl

 

Het centraal bureau is in Franeker en is te bereiken op telefoonnummer
0517 - 38 06 80

Top