Kerken

Nederlands Hervormde kerk d’ Alde Wite (Salviuskerk)

De Salviuskerk - ook wel d' Alde Wite (= de oude witte) genoemd - was oorspronkelijk gewijd aan Sint-Salvius. De romaanse kerk, gebouwd in de 12e eeuw werd in 1504 verbouwd, waarbij met name  het koor en de zuidmuur een gotisch karakter kregen. De eenbeukige kerk is gedekt door een houten tongewelf. De toren werd in 1544 gebouwd met daarin een door Geert van Wou gegoten klok uit 1493.

Het orgel uit 1653 is het oudste kerkorgel van Friesland en werd gemaakt door de gebroeders Arnoldus en Tobias Bader. Het orgel werd in de 19e eeuw gerestaureerd door Willem Hardorff en in de 20e eeuw door Bakker & Timmenga.

Meer info >>Rooms-katholieke kerk Maria Geboorte

De Maria Geboortekerk is een Waterstaatskerk uit 1839, ontworpen door de architect A. v.d. Moer. Precies 100 jaar later werd de voorgevel aangepast en kreeg de kerk de opvallende toren. De aanpassing werd ontworpen door J.M. van Hardeveld.

Meer info >>


Top