Jeugdwerk

Interije 2.0

Stichting Interije organiseert diverse activiteiten voor de jeugd van 4 tot 18 jaar. Daarbij is een splitsing gemaakt in twee leeftijdscategorieën, namelijk: 12- (basisschool) en 12+ (voortgezet onderwijs). Voor zowel 12- als 12+ bestaat een eigen werkgroep, die passende activiteiten organiseert.

Interije 12+ is toegankelijk voor jeugd, vanuit Dronrijp, Menaldum, Schingen en Slappeterp. Het Jeugdhonk is op vrijdagavond geopend van 20.00 tot 22.00 uur.

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/Interije2.012plus.

Top