Huisregels

  • Er geldt een algemeen rookverbod in de accommodatie;
  • Er geldt een verbod om (alcoholische) dranken of etenswaren aan derden te verstrekken of te verkopen;
  • Er geldt een verbod om verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens in de accommodatie te brengen, met zich mee te vervoeren en/of te gebruiken;
  • Het is niet toegestaan om fietsen of andere vervoersmiddelen in de accommodatie te stallen;
  • Het is niet toegestaan dieren tot de accommodatie toe te laten m.u.v. hulphonden
  • Het is niet toegestaan om zich na openingstijden hinderlijk rondom, in of op het gebouw te bevinden;
  • De aanwezige AED dient te allen tijde alléén te worden bediend door daarvoor geschoolde personen. De AED geniet een beschermde status en mag nimmer worden weggenomen of vernield. Hiervan zal altijd aangifte bij politie worden gedaan.
Top