Gebruikersruimtes

Eise Eisingazaal
De noordzijde van het gebouw (Eise Eisingazaal) geeft onderdak aan Bibliotheek Noord Friesland. Zij huren voor lange tijd dit deel van het gebouw om vanuit deze ruimte voor de regio educatie aan te bieden, boeken en tijdschriften uit te lenen.

In de bibliotheek zijn twee computers beschikbaar waar men gratis gebruik van kan maken en een stamtafel waaraan men een krantje kan lezen en/of een kopje koffie kan nuttigen. Daarnaast worden in deze ruimte op de dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur activiteiten door vrijwilligers georganiseerd. In de MFA is een invalidentoilet aanwezig.

Tevens worden in deze ruimte vergaderingen gehouden door Stichting d’ âld skoalle zelf, Vereniging Dorpsbelang Dronryp, Werkgroep FIER en Wurkgroep Histoarysk Dronryp. Deze laatste werkgroep exposeert en toont doorlopend vitrines met wisselende inhoud aan het publiek.

Alma-Tademazaal
De zaal aan de zuidzijde , de Alma-Tademazaal, heeft moderne faciliteiten zoals een beamer, een projectiescherm, een geluidsinstallatie en lichtshow en open Wifi.

De zaal biedt onderdak aan diverse verenigingen en gebruikers voor wekelijkse activiteiten, cursussen, repetitieavonden, vergaderingen, informatieavonden, thema-avonden, lezingen, workshops en presentaties.

Ook is de zaal voor eenmalige bijeenkomsten te huren. Voorwaarde hierbij is dat de huurder een georganiseerde status heeft (vereniging, stichting, club of enige vorm van samenwerkingsverband).

De zaal dient voorts als stemlokaal voor de Gemeenteraadsverkiezingen, verkiezingen van de Provinciale Staten of de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Stichting Interije (jeugdwerk Dronryp)
Voor de jeugd is er een jeugdhonk aanwezig voorzien van geluidsdichte wanden, zodat ze rustig hun gang kunnen gaan. Stichting Interije heeft twee doelgroepen die op de vrijdagavond, zaterdagmiddag en/of zaterdagavond gebruikmaken van het jeugdhonk in combinatie met de Alma-Tademazaal.

Stichting Interije is de vaste huurder en geniet een bevoorrechte positie. De zalen kunnen op de hierboven genoemde dagdelen alleen door andere partijen worden gehuurd, nadat het Interije-bestuur daar nadrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

Gezamenlijke ruimtes
De MFA is voorzien van twee toiletgroepen en een keuken.

De twee herentoiletten bevinden zich naast de Alma-Tademazaal en zijn beschikbaar voor zowel de bezoekers van de Eise Eisingazaal, als de Alma-Tademazaal.

De twee damestoiletten liggen precies tussen de twee grote zalen in en is gesitueerd naast de keukenruimte. Beide ruimtes zijn voorzien van één gehandicaptentoilet met beugel.

De keukenruimte is zowel vanuit de Eise Eisingazaal als de Alma Tademazaal te betreden.

Alle huurders hebben zich gecommitteerd om de keuken netjes en schoon te houden. Hiervoor zijn afspraken opgesteld. Ook het gebruik van apparatuur en verbruiksartikelen is in de afspraken vastgelegd.

Wilt u gebruikmaken van de multifunctionele accommodatie?
Stuur dan een e-mail naar Baukje Zijlstra: roelofenbaukje@gmail.com

 

Prijzen verhuur

  • € 21,00 per dagdeel of € 9,25 per uur
  • Beamer en projectiescherm: € 25,00 per avond
  • Geluidsinstallatie/lichtshow: € 20,00 per avond
Top <h4>dronryp.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nieuws-en-agenda">Nieuws en agenda</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/facebook">Facebook</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/website_1503">Website</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/dorpsbelang">Dorpsbelang</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/dronrypinbeeld">Dronryp in beeld</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/visie-en-doelstellingen">Visie en doelstellingen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/bestuur">Bestuur</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/ledenadministratie">Ledenadministratie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/degearfetter">De Gearfetter</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/fierdronryp">FIER Dronryp</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/privacy">Privacy</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/huisartsenpraktijk">Huisartsenpraktijk Dronrijp</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/tandarts">Tandartsen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/thuiszorg">Thuiszorg</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/fysiotherapie">Fysiotherapie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/logopedie">Logopedie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/faciliteiten">Faciliteiten</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/divers">Divers</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/maatschappelijk-werk-en-dienstverlening">Maatschappelijk werk en dienstverlening</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/uitvaart">Uitvaart</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/scholen">Scholen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/jeugdwerk">Jeugdwerk</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/stichting-'t-skroefke">Stichting 't Skroefke</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/mfa-ald-skoalle">MFA d' ald skoalle</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/gebruikersruimtes">Gebruikersruimtes</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/overige-faciliteiten">Overige faciliteiten</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/vrijwilligers">Vrijwilligers</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/huisregels">Huisregels</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/beweegteam-waadhoeke">Beweegteam</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/kerken">Kerken</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/nederlands-hervormde-kerk-da-alde-wite-">Nederlands Hervormde kerk d’ Alde Wite </a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/rooms-katholieke-kerk-maria-geboorte">Rooms-katholieke kerk Maria Geboorte</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/goededoelen">Goede Doelen</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/gemeente">Gemeente</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/provincie">Provincie</a></li> <li><a href="https://www.dronryp.nl/vliegbasis-leeuwarden">Vliegbasis Leeuwarden</a></li> </ul>