Gebruikersruimtes

Eise Eisingazaal
De Eise Eisingazaal aan de voorkant van het gebouw geeft onderdak aan de Bieb, (Bibliotheek Noord Friesland). Zij huren voor lange tijd dit deel van het gebouw om vanuit deze ruimte boeken, tijdschriften en films uit te lenen en educatie te verzorgen.

In de Bieb zijn twee computers waar bezoekers gratis gebruik van kunnen maken. Tevens is er een stamtafel, beschikbaar gesteld door MFA d’âld skoalle, waaraan bezoekers een krantje kunnen lezen en/of een kopje koffie/thee kunnen drinken. In de Bieb, rondom de stamtafel, worden op de dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur activiteiten, georganiseerd door vrijwilligers van MFA d’âld skoalle. Dinsdagmorgen Jeu de Boule, woensdagmorgen handwerken en vrijdagmorgen koffiedrinken, krantje lezen e.d.

In de Bieb, aan de stamtafel, vergaderen maandelijks het bestuur van de Stichting d’ âld skoalle, bestuur Vereniging Dorpsbelang Dronryp, Werkgroep FIER en Wurkgroep Histoarysk Dronryp. De Histoarykse Wurkgroep exposeert in de Bieb in vitrines doorlopend wisselende historische elementen uit de geschiedenis van Dronryp.


Alma-Tademazaal


De Alma-Tademazaal ligt aan de zuidzijde van het gebouw en is te bereiken via de rechter zijdeur. Het is een ruime zaal met plaats voor 100 bezoekers. Faciliteiten zijn vanzelfsprekend tafels en stoelen en daarnaast een beamer, een projectiescherm, een geluidsinstallatie met lichtshow en open Wifi.

De zaal biedt onderdak aan diverse verenigingen en gebruikers voor wekelijkse activiteiten, cursussen, repetitieavonden, vergaderingen, informatieavonden, thema-avonden, lezingen, workshops en presentaties.

Maandagmorgen: Pilatus en Vinyasa Yoga www.studiofitaal.nl 

Maandagavond: muziekvereniging Kunst & Genoegen Dronryp www.kunstengenoegendronryp.com

Dinsdagavond: volksdansen

Woensdagavond: repetitie rockband

Donderdagavond: popkoor FromUs

Vrijdagmorgen: Yoga

Op een aantal middagen is er muziekles voor de jeugd..

 

Heeft u belangstelling voor één van deze activiteiten dan kunt u zich op de desbetreffende dag voor aanvang van de activiteiten melden in de MFA.

 

De zaal wordt door de Gemeente Waadhoeke gehuurd als stemlokaal voor de verkiezingen van Gemeenteraad, Provinciale Staten of de Tweede Kamer.

De  Alma Tademazaal is in overleg te huur voor eenmalige bijeenkomsten.

Aanspreekpunt planning:

Baukje Zijlstra       06 498 82 858          roelofenbaukje@gmail.com

 

Jeugdhonk Stichting Interije
Voor de jeugd is een jeugdhonk aanwezig voorzien van geluidsdichte wanden, zodat ze rustig hun gang kunnen gaan. Stichting Interije (Jeugdwerk Dronryp) heeft twee doelgroepen die op de vrijdagavond, zaterdagmiddag en/of zaterdagavond gebruikmaken van het jeugdhonk in combinatie met de Alma-Tademazaal.

Stichting Interije is de vaste huurder. De Alma Tademazaal kan op de hierboven genoemde dagdelen alleen worden gebruikt/gehuurd, na overleg met bestuurslid voor de planning van de MFA.Gezamenlijke ruimtes
MFA d’âld skoalle is voorzien van twee toiletgroepen en een keuken.

De ene toiletgroep bevindt zich in de hal tussen de Alma-Tademazaal en de Bieb en is beschikbaar voor zowel de bezoekers van de Eise Eisingazaal als de Alma-Tademazaal.

 

De andere toiletgroep ligt precies tussen de Alma Tademazaal en de Bieb in en is gesitueerd naast de keukenruimte. Beide ruimtes zijn voorzien van één gehandicaptentoilet met beugel.

De keukenruimte is zowel vanuit de Eise Eisingazaal als de Alma Tademazaal toegankelijk.

Alle huurders hebben zich gecommitteerd om de keuken netjes en schoon te houden. Hiervoor zijn afspraken opgesteld. Ook het gebruik van apparatuur en verbruiksartikelen is in de afspraken vastgelegd.

Top