FIER Dronryp

FIER Dronryp is een initiatief van Dorpsbelang Dronryp en VvV Sjirk de Wal en dient als overlegorgaan voor en door alle clubs, stichtingen en verenigingen, maar ook ondernemers in Dronryp.

FIER staat synoniem voor het Nederlandse ‘trots’ en betekent in de Friese taal ‘ver (vooruit)’, ofwel ‘de toekomst’. Voorts staan de afzonderlijke letters voor Fundamenteel, Initiërend, Evaluerend, Realiserend.

Kortom: FIER Dronryp staat voor alles wat Dronryp te bieden heeft.

Visie en doelstellingen
Onder het motto ‘Samen = Meer’ wil FIER Dronryp met onderlinge betrokkenheid en samenwerking meer initiatieven ontwikkelen ten behoeve van (de leefbaarheid in) Dronryp.

Contactpersonen, bereikbaar via fier@dronryp.nl
Sietse Hilverda, Dorpsbelang Dronryp        
Klaas Jansen, Ondernemend Dronryp

VvV Sjirk de Wal

Top