EHBO-vereniging

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) is de hulp en bijstand door leken die, in afwachting van deskundige hulp, moeten worden verleend aan personen, die ten gevolge van onvoorziene gebeurtenissen lichamelijk letsel hebben opgelopen. Deze bijstand en hulp hebben tot doel het bestrijden en voorkomen van dreigend gevaar. EHBO is dus dat doen wat nodig is om verdere lichamelijke schade voor een slachtoffer van een ongeval te voorkomen, tot er deskundige hulp kan worden gegeven.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO is een landelijke vrijwilligersorganisatie, bestaande uit regionale afdelingen. Kijk voor meer informatie over de KNV EHBO en de contactgegevens van de afdeling Dronryp/Menaldum op www.ehbofriesland.nl/afdelingen.

Top