Dronryp in beeldDronryp is een dorp in de gemeente Waadhoeke, provincie Friesland (Nederland). Het telt ongeveer 3300 inwoners (begin 2016) en is daarmee het op één na grootste dorp van Waadhoeke.


Het dorp ligt tussen het Van Harinxmakanaal en de snelweg A31 tussen Leeuwarden en Franeker. Even ten zuiden van het dorp ligt treinstation Hatsum aan de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen Haven.

In juni is het dorp het middelpunt van de regio. Dan vindt het jaarlijkse dorpsfeest plaats. De Rypster Merke heeft de grootste kermis van Fryslân. In diezelfde maand vindt ook de uitvoering van het Iepenloftspul plaats. 

Historie
Dronryp heeft voorts een rijke historie. De Hearewei getuigt hier onder andere van. In totaal stonden in en rondom Dronryp 10 stinzen. Daarvan bestaat alleen Huize Schatzenburg nog. De stinzen zijn vroeger vaak afgebroken en vervangen door statige boerderijen.

De Salviuskerk van Dronryp - ook wel d’ Alde Wite genoemd - stamt uit de 12e eeuw. Het is een bezienswaardig gebouw. In de kerk zit het oudste kerkorgel van Fryslân.
Dronryp is het geboortedorp van onder anderen Eise Eisinga en Alma Tadema. 

Monumenten
Een deel van Dronryp is aangemerkt als beschermd dorpsgezicht, een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland. Verder zijn er in het dorp enkele tientallen rijksmonumenten. Nabij het dorp staat een drietal poldermolens: De Puollen (1850), Kingmatille (1870) en de Hatsumermolen (1878).

 

Rypster vlag
Dronryp beschikt over een eigen vlag. Deze vlag is oranje, groen en wit van kleur. In het grote groene kader is een afbeelding van d'Alde Wite (kerk) zichtbaar. De rypster vlag is te verkrijgen bij drogisterij M&M aan het Skilpaed in Dronryp.


Bekende Rypsters

Willem van Althuis

Geboren 03-03-1926 Dronrijp, overleden 09-10-2005 Heerenveen kunstschilder

Aart Staartjes

Acteur, regisseur, presentator, documentairemaker en schrijver (* Nieuwendam, 1 maart 1938, † januari 2020)

Eise Eisinga

Astronoom (* 21 februari 1744, † 1828)

Lourens Alma Tadema

Kunstschilder (* 8 januari 1836, † 1912)

Johannes Lambertus Huber

Politicus, rechter (* 7 augustus 1750, † 1826)

Rutger Adolf Benthem Reddingius

Arts en burgemeester (* 3 maart 1801, † 1863)

Michael Jan de Goeje

Oriëntalist en arabist (*13 augustus 1836, † 1909)

dr. Pieter Sipma

Geboren 26-02-1872 Dronrijp, overleden 03-10-1961 Leeuwardenonderwijzer. Leraar Nederlands, lector Frysk, mede oprichter (1938) en 1e voorzitter van de Fryske Akademy. Zowel in Dronrijp als in Leeuwarden is een straat naar hem vernoemd.

Coos (Jacobus) Veltman

Geboren 20-12-1965 Dronrijp. Kaatser (opslager), winnaar Jong Nederland in 1985 en 1986, de Bondswedstrijd in 1986 en 2x PC-koning 1n 1990 en 1994.

Abe de Vries

Winnaar 11-stedentocht 1933, geboren 11-04-1907 De Knipe, overleden 17-12-1995 Schiedam. In Dronrijp boer geweest.

Sjirk (Sierk) de Wal

Geboren 08-01-1852 Jelsum, overleden 09-09-1909 Essen am Ruhrals. Inwoner van Dronrijp 7 x PC-winnaar waarbij in 1885 koning. In Dronrijp is een straat en de kaatsverening naar hem vernoemd.

Erwin Zeinstra

Internationaal assistent-scheidsrechter voetbal, geboren 31-01-1977.

Petrus Bernardus Schotanus

22-11-1610 Dronrijp - 1674 Leeuwarden,             schilder van kerkinterieurs en stillevens (vanitas)

Hermannus Veenema

02-06-1697 Wildervank - 26-05-1787 Leeuwarden predikant te Dronrijp, hoogleraar universiteit van Franeker. in Franeker is een straat naar hem vernoemd

Rudolf Wilhelm Canne

10-12-1870 Wons - 03-11-1931 Apeldoorn onderwijzer te Dronrijp, schrijver toneelstukken, blijspellen, kluchten en biografieën

Jacob Rinzema

17-07-1927 Wageningen - 22-12-2020 Beetsterzwaag rijksarchivaris van Fryslân, foarsitter Frysk Nat. Partij, vice-foarsitter Fryske Akademy

Ferenc Postma

30-10-1945 Groningen prof. dr. kerk-, boek- en universiteitshistorie, hoogleraar VU Amsterdam en universiteit van Boedapest

Erik Betten

1976 Leeuwarden schrijver, Frysk dichter, historicus, journalist, onderzoeker

Jacob Klapwijk

24-10-1933 Dronrijp - 19-03-2021 Mijdrecht prof. dr. theologie en filosofie, hoogleraar VU Amsterdam, hoogleraar universiteit van Berlijn

Andries Osinga

07-01-1920 Dronrijp - 14-08-2014 Dronryp boer voorzitter Prov. Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de Landbouw in Fryslân Friese Maatschappij van Landbouw voorzitter van het Friese Rundvee Stamboek en het Nederl. Rundvee Stamboek voorzitter Friese K.I. – bond voorzitter proefboerderij Bosma Zathe voorzitter Agriana, de Friese land- en tuinbouwmanifestatie

 

 

Top