De Gearfetter

Dorpsbelang Dronryp informeert haar leden 6 keer per jaar via “De Gearfetter” (de samenvatter) over nieuwsfeiten, ontwikkelingen en nieuwsgierigheden.

Ook de scholen en (sport)verenigingen maken gebruik van het blad om de Rypsters te informeren over ontwikkelingen en verslag te doen van activiteiten. Zelf kunt u annonces en oproepen plaatsen, eigen initiatieven kenbaar maken of reageren op die van anderen. 
De Gearfetter is tevens een handig naslagwerk voor wat betreft de contactgegevens van hulpdiensten, bestuurs- en redactieleden. Onder de rubriek "Dorp en cultuur" vindt u de activiteitenagenda.

Lid worden en dorpkrant 'de Gearfetter' ontvangen?
Om lid te worden vragen wij van u een contributiebijdrage die voor het jaar 2022 € 17,50 bedraagt. Hiervoor ontvangt u 6 maal per jaar de dorpskrant ‘De Gearfetter’ en daarbij als welkomstgeschenk de dorpsvlag. Mocht u ons willen steunen dan kunt u mailen naar leden@dronryp.nl.

Redactie
De redactie bestaat uit Rypster vrijwilligers, die er alles aan doen om elke keer weer een mooi, informatief blad te maken voor de leden van Dorpsbelang Dronryp.

Contact
Kopij en advertenties stuurt u per e-mail naar degearfetter@gmail.com.
Ook voor vragen of opmerkingen over de inhoud of de bezorging van De Gearfetter kunt u een bericht sturen naar dit e-mailadres.

Kopij
Kopij dient als Word-bestand te worden aangeleverd. Zeer lange teksten worden ofwel teruggestuurd met het verzoek deze in te korten ofwel door de redactie zelf bewerkt. In alle gevallen geldt: de redactie beslist welke kopij al dan niet wordt bewerkt en/of geplaatst.

Annonces en familieberichten
Annonces en familieberichten zijn korte teksten van 20 tot 40 woorden en dienen als kopij te worden aangeleverd. De berichten worden uitsluitend geplaatst na contante betaling van € 3,-.

Advertenties
Advertenties dienen kant-en-klaar en als PDF- en/of JPG-bestand te worden aangeleverd. Geeft u daarbij aan naar welk formaat uw voorkeur uitgaat: een hele, halve of kwart pagina.
Voor een kostenopgave en de gewenste afmetingen wordt u vriendelijk verzocht een mail te sturen naar de redactie.

Deadlines
Hieronder vindt u de deadlines voor het aanleveren van kopij en advertenties, met daarachter de uiterste datum waarop De Gearfetter bezorgd dient te zijn.

De Gearfetter van...

 

Deadline (10.00 uur)

     Bezorging vanaf
Mei   3 april 2023   19 april 2023
Juli   12 juni 2023   28 juni 2023
September   28 augustus 2023   13 september 2023
November   16 oktober 2023   1 november 2023

 

Archief
We proberen het archief up-to-date te houden. Via onderstaande link kunt u De Gearfetters uit het verleden inzien en/of downloaden.

Ga naar archief >>

Top