Cultuur en historie

’t Nut Dronrijp

Vereniging ‘t Nut Dronrijp bestaat al meer dan 160 jaar en is de oudste vereniging van Dronrijp. Het bestuur zorgt ieder (winter)seizoen voor ongeveer vijf avonden met een educatief of cultureel karakter (van kwalitatief hoog niveau). Denk aan een lezing van een journalist, advocaat, notaris, rechercheur, medisch specialist (cardioloog, kaakchirurg, oogarts, patholoog), Officier van Justitie, personen met reisverhalen. Het seizoen wordt meestal afgesloten met een avondje theater.

Heeft u belangstelling om lid te worden van deze mooie en oudste vereniging van Dronrijp met meer dan 140 leden, dan kunt u e-mail sturen naar hetnut1855@gmail.com.

 

Wurkgroep Histoarysk Dronryp

In februari 2015 is, op initiatief van Dorpsbelang Dronryp, de ‘Wurkgroep Histoarysk Dronryp’ opgericht. Leden van de werkgroep zijn: Adri Terlouw (voorzitter), Johan Dalstra (secretaris), Yde Faas, Jurjen Kuurstra, Nynke Goslinga, Gryt Hemstra-Postma en Lochnaar Kingma.

Doel van de wurkgroep is kennis te verzamelen over de geschiedenis van Dronryp en die met Rypsters en andere geïnteresseerden te delen. We proberen dit te realiseren door middel van verschillende activiteiten, zoals wandelingen langs historisch interessante plekken, lezingen, excursies, het schrijven van artikelen en het opbouwen van een bescheiden archief met oude foto’s, video’s en ander historisch interessant materiaal.
In de bibliotheekruimte van MFA d’ âld skoalle hebben we een eigen hoek met boeken over de geschiedenis van Dronryp en twee vitrines met periodiek een nieuwe tentoonstelling van materiaal over de geschiedenis van Dronryp e.d.

Mocht u nog voorwerpen, foto’s of andere bijzondere dingen hebben over de geschiedenis van Dronryp hebben die u graag met anderen deelt, dan vernemen wij dat graag. U kunt daarvoor contact opnemen met Jurjen Kuurstra via tel. 0517-231949 of mail j.kuurstra@chello.nl

 

Culturele Commissie d’ Alde Wite

Na de voltooiing van de restauratie van de Salviuskerk (d’ Alde Wite) is Culturele Commissie d’ Alde Wite tot stand gekomen. Sindsdien organiseert de commissie in het winterseizoen circa zes concerten. Op de tweede zondag van de maand vinden optredens van orkesten, ensembles en zangers (koren en solisten) plaats. Tijdens de Rypster Merke wordt, in samenwerking met VvV Sjirk de Wal, op zaterdagavond het ‘merkekonsert’ georganiseerd.

Kijk voor actuele informatie op www.pkndronryp.nl/culturelecommissie.

 

Rypster Aldheidskeamer

Geert Venema (1942, Ee) wordt beschouwd als de schatbewaarder van Dronryp.

Venema is opgegroeid in Marssum en in 1968 met zijn vrouw Stien in Dronryp komen wonen op Skilpaed 16. Hij heeft altijd als bouwvakker gewerkt, voornamelijk in de renovatie en restauratie. Daar is ook zijn liefde voor oudheden ontstaan.

Venema heeft een zeer uiteenlopende verzameling van alles wat met Dronryp te maken heeft. U kunt denken aan oude ansichtkaarten, foto's, bidprentjes, rouwkaarten, trouwkaarten en oude rekeningen. Daarnaast zijn nog zo'n 110 schilderijen van Dronryp te bewonderen. Maar er is nog veel meer!

Een ieder is van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de Rypster âldheidskeamer. U kunt zomaar een keer binnenlopen of een afspraak maken om langs te komen.

Meer informatie vindt u op de website www.rypsteraldheidskeamer.frl.

 

Stichting Brêgebuorren

Stichting Brêgebuorren koestert het historische karakter van de Brêgebuorren in Dronryp en zet zich in om de historische kennis over en belangstelling voor het dorp Dronryp te vergroten.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar stichtingbregebuorren@gmail.com of volg ons op Facebook.

 

Stichting Molens in Menaldumadeel

In 2016 bestaat Stichting Molens in Menaldumadeel 40 jaar. De stichting beheert 8 molens (in de voormalige gemeente Menaldumadeel), waarvan 3 rondom Dronryp: De Puollen, Hatzum en Kingmatille.
De molens worden bediend door vrijwillige molenaars en grotendeels in eigen beheer onderhouden. Bezichtigingen zijn mogelijk op molendagen en vaak in de weekeinden. U kunt donateur worden vanaf € 10,00 per jaar, want molens draaien niet van wind alleen.

Meer informatie vindt u op www.molensmenaldumadeel.nl.

 

Cultuurhistorische fietsroute (voormalig) Menameradiel

De Cultuurhistorische fietsroute door de voormalige gemeente Menameradiel is ontstaan op initiatief van acht verenigingen van dorpsbelangen in die oud-gemeente. Deze fietstocht van ca. 45 km. laat u genieten van prachtige dorpen, mooie staten en stinzen en natuurlijk het weidse terpenlandschap van de voormalige gemeente Menameradiel.

Download hier een routeboekje. Langs de route zijn informatiepanelen geplaatst met daarop tekst en uitleg over de historie van die omgeving of plaats.

 

Alma Tadema

Lourens Alma Tadema (Dronrijp, 8 januari 1836 - Wiesbaden, 25 juni 1912), sinds 24 mei 1899 Sir Lawrence Alma-Tadema, was een Nederlands-Brits kunstschilder, die werkte volgens de academische traditie. Hij was een van de meest gerenommeerde schilders van het laat 19e-eeuwse Groot-Brittannië.

Lourens Alma Tadema

De schilder was het zesde kind van Pieter Jiltes Tadema, de dorpsnotaris, die drie zoons had uit een eerder huwelijk, en het derde kind van zijn moeder, Hinke Dirks Brouwer.

Tadema is een oude Friese familienaam, terwijl de namen Lourens en Alma van zijn peetoom kwamen, een oom van zijn moeder. Lourens zou later de Engelse voornaam Lawrence als voornaam gebruiken en de naam Alma aan zijn achternaam toevoegen, opdat zijn naam aan het begin van tentoonstellingscatalogussen, onder de "A" in plaats van onder de "T" voorkomen. Hij gebruikte zelf geen streepje tussen zijn twee achternamen; dat werd door anderen ingevoerd en is sindsdien de conventie geworden.

Meer informatie vindt u op Wikipedia.

 

Eise Eisinga

Eise Jelteszn Eisinga (Dronrijp, 21 februari 1744 - Franeker, 27 augustus 1828) was een Nederlands amateur-astronoom, patriot en vertegenwoordiger van De Verlichting in Nederland. Hij bouwde zelf een planetarium, dat momenteel het oudste, nog werkende planetarium ter wereld is. Hij is één van de historische onderwerpen in de canon van Friesland en de canon van Nederland.

Eise Jelteszn Eisinga

Meer informatie vindt u op Wikipedia.

Dorpsbelang Dronryp organiseert jaarlijks in februari/maart het Eise Eisinga Evenement (E3). Achtereenvolgens probeert Dorpsbelang een gerenommeerde spreker uit te nodigen (in 2014 mochten we astronaut André Kuiper verwelkomen), brengt de Rypster basisschooljeugd een bezoek aan het Planetarium in Franeker, en biedt Dorpsbelang haar leden een mooie korting op de entreeprijs van het Planetarium.

 

Huize Schatzenburg

Landhuis Schatzenburg (Eastryp 2) is omringd door grachten en een park. Het park is aangelegd rond 1840 en het ontwerp ervan is vermoedelijk van de bekende tuinarchitect Lucas Roodbaard. De tuin heeft mooie slingerpaden, vijvers en een boomgaard. Ook zijn er een moestuin en een romantisch parkbos. In 1990 is het park uitgebreid met het Van Beijmabos. Dit bos is ontworpen door Els van der Laan.
U kunt de 3,5 hectare grote tuin alleen te bezichtigen tijdens de nationale monumentendag: de tweede zaterdag in september.

Voor een compleet overzicht van alle Rijksmonumenten in en rond Dronryp verwijzen wij u graag naar Wikipedia.

Top