Beweegteam Waadhoeke

Hoe jong of oud u ook bent: voor iedereen in gemeente Waadhoeke is er een leuke sport of beweegactiviteit.
Is die er niet en/of heeft u een idee, dan gaat het beweegteam van Waadhoeke met u en bijvoorbeeld de sportvereniging, het dorpsbelang en andere partijen in gesprek om een nieuwe activiteit op te zetten.

Wat kan het beweegteam voor u betekenen?
Doet u nog niet mee aan sport- en beweegactiviteiten, maar wilt u kennismaken met een sport- of beweeggroep? U kunt bij verschillende beweeggroepen en sportverenigingen in onze gemeente terecht. Sport en bewegen zijn juist ook bedoeld voor het sociale aspect: samen met anderen bewegen, maar ook na afloop een bakje koffie drinken!

De buurtsportcoach heeft een overzicht van al het sport- en beweegaanbod en kan u zo op de juiste weg helpen.

De buurtsportcoaches 
De buurtsportcoaches zijn actief op verschillende gebieden: onderwijs, sportverenigingen, welzijn en gezondheid. De coaches hebben allemaal een eigen kerntaak, maar werken daar waar mogelijk samen om zo alles goed op elkaar af te stemmen.

Voor het onderwijs/de jeugd
Wie jong plezier heeft in het sporten, blijft het ook op latere leeftijd doen. Daarom laten we kinderen en jongeren ontdekken welke beweegactiviteiten ze leuk vinden. Bewegingsonderwijs op de basisschool bevordert een actieve en gezonde levensstijl en heeft een positief effect op zowel leerprestaties als het welbevinden van de kinderen.
Voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs krijgen de basisscholen ondersteuning van de buurtsportcoach bewegingsonderwijs van Beweegteam Waadhoeke. 

Welzijn en gezondheid
Wilt u een andere sport proberen, maar is dat aanbod er niet? Of ziet u als familied of verzorger dat iemand in uw omgeving wel graag wil, maar er geen geschikt aanbod is. De buurtsportcoach zet in op gezond bewegen voor álle inwoners.

Voor de sportverenigingen
Sportverenigingen hebben een belangrijke rol in de samenleving. Om de sportverenigingen zo goed mogelijk te laten functioneren wordt er ondersteuning geboden waar nodig. Denk daarbij aan:

  • deskundigheidsbevordering door het organiseren van informatieavonden en themabijeenkomsten voor bestuurders, trainers en vrijwilligers bij sportverenigingen
  • versterken van de relatie tussen verenigingen, gemeente en sportbonden
  • bevorderen van samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen en scholen
  • opzetten van nieuw aanbod beweegactiviteiten

Heeft u vragen of ideeën? Neem gerust contact met ons op.

Contactgegevens Beweegteam Waadhoeke 
Dyksterbuorren 16
9036 MS Menaam
E: beweegteam@waadhoeke.nl
M: 06 - 570 40 381
F: www.facebook.com/BeweegteamWaadhoeke/ 
T: twitter.com/beweegteam

Remco Kooistra - Onderwijs/jeugd en Welzijn & gezondheid
r.kooistra@bildtseslag.nl
06 - 111 41 016

Richard Sonneveld - Onderwijs/jeugd
r.sonneveld@bildtseslag.nl
06 - 156 60 725

Lammert Harkema - Welzijn & gezondheid
Lammert.Harkema@sportfryslan.nl 
06 - 131 69 152

 

Het project buurtsportwerk gemeente Waadhoeke wordt mede mogelijk gemaakt door: gemeente Waadhoeke, Stichting Welzijn Middelsee, Palet, Vereniging Christelijk Basisonderwijs Noardwest Fryslân, Stichting Onderwijsgroep Fier, RK basisschool Radbodus, Sûn Fitness en Sport Fryslân.

Top