Algemeen

MFA d’âld skoalle
MFA d’ Âld skoalle is gelegen aan de Hobbemasingel 17 in de gezellige dorpskern van Dronrijp tegenover het kaatsveld. Het pand stamt uit 1874 en was tot 1975 de Openbare lagere school van Dronryp. Voor het schoolgebouw lag het speelplein. Gemeente Menaldumadeel heeft het pand in eigendom en zal op 30 juni  2017 het eigendom overdragen aan Stichting d’âld skoalle.

Missie Stichting d’âld skoalle
Stichting d’âld skoalle heeft als doel het onder één dak aanbieden van sociale en culturele voorzieningen voor inwoners van Dronrijp, waarbij d’âld skoalle een ontmoetingsplaats moet zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Het MFA wordt geheel gerund door vrijwilligers en het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de exploitatie.

Geen horecavergunning
Het MFA biedt geen mogelijkheden voor het organiseren van particuliere feesten en partijen en er wordt geen alcohol geschonken. Er is geen horecavergunning aanwezig en de stichting d’âld skoalle heeft geen ambitie om een vergunning aan te vragen. Dit uit respect jegens de drie horecagelegenheden die commercieel actief zijn in Dronryp

Het gebouw
Het MFA is een multifunctioneel gebouw met drie gescheiden gebruikersruimtes en twee gezamenlijke ruimtes.

Top <h4>dronryp.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="http://www.dronryp.nl/home">Home</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/nieuws-en-agenda">Nieuws en agenda</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/facebook">Facebook</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/website_1503">Website</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/dorpsbelang">Dorpsbelang</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/dronrypinbeeld">Dronryp in beeld</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/visie-en-doelstellingen">Visie en doelstellingen</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/bestuur">Bestuur</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/ledenadministratie">Ledenadministratie</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/degearfetter">De Gearfetter</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/fierdronryp">FIER Dronryp</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/huisartsenpraktijk">Huisartsenpraktijk Dronrijp</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/tandarts">Tandarts</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/thuiszorg">Thuiszorg</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/fysiotherapie">Fysiotherapie</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/logopedie">Logopedie</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/faciliteiten">Faciliteiten</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/divers">Divers</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/maatschappelijk-werk-en-dienstverlening">Maatschappelijk werk en dienstverlening</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/uitvaart">Uitvaart</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/scholen">Scholen</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/jeugdwerk">Jeugdwerk</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/stichting-'t-skroefke">Stichting 't Skroefke</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/mfa-ald-skoalle">MFA d' ald skoalle</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/gebruikersruimtes">Gebruikersruimtes</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/overige-faciliteiten">Overige faciliteiten</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/vrijwilligers">Vrijwilligers</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/huisregels">Huisregels</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/beweegteam-menameradiel">Beweegteam</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/kerken">Kerken</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/nederlands-hervormde-kerk-da-alde-wite-">Nederlands Hervormde kerk d’ Alde Wite </a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/rooms-katholieke-kerk-maria-geboorte">Rooms-katholieke kerk Maria Geboorte</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/goededoelen">Goede Doelen</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/gemeente">Gemeente</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/provincie">Provincie</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/vliegbasis-leeuwarden">Vliegbasis Leeuwarden</a></li> </ul>