De Gearfetter

Dorpsbelang Dronryp informeert haar leden 6 keer per jaar via “De Gearfetter” (de samenvatter) over nieuwsfeiten, ontwikkelingen en nieuwsgierigheden.

Ook de scholen en (sport)verenigingen maken gebruik van het blad om de Rypsters te informeren over ontwikkelingen en verslag te doen van activiteiten. Zelf kunt u annonces en oproepen plaatsen, eigen initiatieven kenbaar maken of reageren op die van anderen. 
De Gearfetter is tevens een handig naslagwerk voor wat betreft de contactgegevens van hulpdiensten, bestuurs- en redactieleden. Onder de rubriek "Dorp en cultuur" vindt u de activiteitenagenda.

Redactie
De redactie bestaat uit Rypster vrijwilligers, die er alles aan doen om elke keer weer een mooi, informatief blad te maken voor de leden van Dorpsbelang Dronryp. 

Mariska Velstra

Hoofdredactie,

advertenties,

distiributie

It Haam 12 06 - 109 25 648
Jenny Posthumus Puzzel De Koarte Ekers 17 0517 - 23 14 70
Klaas Koopmans Foto’s Sjirk de Walstrjitte 8 0517 - 23 32 34


De opmaak en eindredactie wordt in opdracht van Dorpsbelang Dronryp (mede) verzorgd door:

TEKSTWURK
It Haam 12
9035 GB  Dronryp
06 - 109 25 648

Contact
Kopij en advertenties stuurt u per e-mail naar degearfetter@gmail.com.
Ook voor vragen of opmerkingen over de inhoud of de bezorging van De Gearfetter kunt u een bericht sturen naar dit e-mailadres.

Kopij
Kopij - max. 1 pagina A4 (met normale marges) - dient als Word-bestand te worden aangeleverd. Te lange teksten worden ofwel teruggestuurd met het verzoek deze in tekorten ofwel door de redactie zelf bewerkt. In alle gevallen geldt dat de redactie beslist welke kopij al dan niet wordt bewerkt en/of geplaatst.

Annonces en familieberichten
Annonces en familieberichten zijn korte teksten van 20 tot 40 woorden en dienen als kopij te worden aangeleverd. De berichten worden uitsluitend geplaatst na contante betaling van € 3,- bij één van de redactieleden (zie hierboven).

Advertenties
Advertenties dienen kant-en-klaar en als PDF- en/of JPG-bestand te worden aangeleverd. Geeft u daarbij aan naar welk formaat uw voorkeur uitgaat: een hele, halve of kwart pagina.
Voor een kostenopgave wordt u vriendelijk verzocht een mail te sturen naar de redactie.

Deadlines
Hieronder vindt u de deadlines voor het aanleveren van kopij en advertenties, met daarachter de uiterste datum waarop De Gearfetter bezorgd dient te zijn.

De Gearfetter van...

 

Deadline (12.00 uur)

     Uiterste bezorgdatum
September   woensdag 30 augustus   zaterdag 16 september
November   woensdag 18 oktober   zaterdag 4 november
Januari   woensdag 13 december   zaterdag 30 december
         

Archief
We proberen het archief up-to-date te houden. Via onderstaande link kunt u De Gearfetters uit het verleden inzien en/of downloaden.

Ga naar archief >>

Top <h4>dronryp.nl sitemap:</h4> <a href="http://www.dronryp.nl/home">Home</a><br /> <a href="http://www.dronryp.nl/nieuws-en-agenda">Nieuws en agenda</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/nieuws">Nieuws</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/agenda">Agenda</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/facebook">Facebook</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/media">Media</a><br /> <a href="http://www.dronryp.nl/dorpsbelang">Dorpsbelang</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/dronrypinbeeld">Dronryp in beeld</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/visie-en-doelstellingen">Visie en doelstellingen</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/bestuur">Bestuur</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/ledenadministratie">Ledenadministratie</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/degearfetter"><b>De Gearfetter</b></a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/fierdronryp">FIER Dronryp</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/website">Website</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/vlagprotocol">Vlagprotocol</a><br /> <a href="http://www.dronryp.nl/zorg-en-welzijn">Zorg en Welzijn</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/alarmenhulpdiensten">Alarm- en hulpdiensten</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/huisartsenpraktijk">Huisartsenpraktijk Dronrijp</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/dokterswacht">Dokterswacht</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/tandarts">Tandarts</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/thuiszorg">Thuiszorg</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/fysiotherapie">Fysiotherapie</a><br /> <a href="http://www.dronryp.nl/faciliteiten">Faciliteiten</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/divers">Divers</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/ehbovereniging">EHBO-vereniging</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/maatschappelijk-werk-en-dienstverlening">Maatschappelijk werk en dienstverlening</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/uitvaart">Uitvaart</a><br /> <a href="http://www.dronryp.nl/jeugd">Jeugd</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/scholen">Scholen</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/jeugdwerk">Jeugdwerk</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/kinderopvang">Kinderopvang</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/stichting-'t-skroefke">Stichting 't Skroefke</a><br /> <a href="http://www.dronryp.nl/mfa-ald-skoalle">MFA d' ald skoalle</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/mfaalgemeen">Algemeen</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/mfa-ald-skoalle-bestuur">Bestuur</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/gebruikersruimtes">Gebruikersruimtes</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/overige-faciliteiten">Overige faciliteiten</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/vrijwilligers">Vrijwilligers</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/huisregels">Huisregels</a><br /> <a href="http://www.dronryp.nl/almatadema">Cultuur</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/cultuurenhistorie">Cultuur en historie</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/toneelverenigingen">Toneelverenigingen</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/evenementen">Evenementen</a><br /> <a href="http://www.dronryp.nl/sport-en-hobby">Sport en Hobby</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/beweegteam-menameradiel">Beweegteam</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/biljarten">Biljarten</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/dans">Dans</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/darten">Darten</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/gymnastiek">Gymnastiek</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/kaarten">Kaarten</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/kaatsen">Kaatsen</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/muziek">Muziek</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/paardrijden">Paardrijden</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/schaatsen">Schaatsen</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/tennis">Tennis</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/voetbal">Voetbal</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/volkstuinen">Volkstuinen</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/volleybal">Volleybal</a><br /> <a href="http://www.dronryp.nl/kerken-en-goede-doelen">Kerken en Goede Doelen</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/kerken">Kerken</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/goededoelen">Goede Doelen</a><br /> <a href="http://www.dronryp.nl/overheid">Overheid</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/gemeente">Gemeente</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/provincie">Provincie</a><br /> -<a href="http://www.dronryp.nl/vliegbasis-leeuwarden">Vliegbasis Leeuwarden</a><br />