Beweegteam Menameradiel

Hoe jong of oud u als inwoner van de gemeente Menameradiel ook bent: voor iedereen in de gemeente is er een leuke sport of beweegactiviteit.
En is die er niet en heeft u een idee? Dan gaat het beweegteam van Menameradiel met u en bijvoorbeeld de sportvereniging, het dorpsbelang en andere partijen in gesprek om een nieuwe activiteit op te zetten.

Wat kan het beweegteam voor u betekenen?
Doet u nog niet mee aan sport- en beweegactiviteiten? Maar wilt u kennismaken met een sport- of beweeggroep? U kunt bij verschillende beweeggroepen en sportverenigingen in onze gemeente terecht. Sport en bewegen zijn juist ook bedoeld voor het sociale aspect: samen met anderen bewegen, maar ook na afloop een bakje koffie drinken!

De buurtsportcoach heeft een overzicht van al het sport- en beweegaanbod en kan u zo op de juiste weg helpen.

De buurtsportcoaches 
De buurtsportcoaches zijn actief op 4 verschillende gebieden: onderwijs, sportverenigingen, welzijn en gezondheid.
De coaches hebben allemaal een eigen kerntaak, maar werken daar waar mogelijk samen om zo alles goed op elkaar af te stemmen. Heeft u vragen of ideeën? Neem gerust contact met ons op.

Voor het onderwijs/de jeugd
Nik Hoving n.hoving@sportfryslan.nl 06-57040381

Wie jong plezier heeft in het sporten, blijft het ook op latere leeftijd doen. Daarom laten we kinderen en jongeren ontdekken welke beweegactiviteiten ze leuk vinden. Voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs krijgen de basisscholen ondersteuning van de buurtsportcoach bewegingsonderwijs van Beweegteam Menameradiel Nik Hoving. Bewegingsonderwijs op de basisschool bevordert een actieve en gezonde levensstijl en heeft een positief effect op zowel leerprestaties als het welbevinden van de kinderen.

Voor de sportverenigingen
Jennifer Batteram j.batteram@sportfryslan.nl 06-30062297

Sportverenigingen hebben een belangrijke rol in de samenleving. Om de sportverenigingen zo goed mogelijk te laten functioneren wordt er ondersteuning geboden waar nodig. De buurtsportcoach kan de sportvereniging op verschillende manieren ondersteunen:

  • Deskundigheidsbevordering door het organiseren van informatieavonden en themabijeenkomsten voor bestuurders, trainers en vrijwilligers bij sportverenigingen
  • Versterken van de relatie tussen verenigingen, gemeente en sportbonden
  • Samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen en scholen
  • Ondersteuning in de opzet van nieuw aanbod

Wilt u een andere sport proberen, maar is dat aanbod er niet? Of ziet u als familielid of verzorger dat iemand in uw omgeving wel graag wil, maar er geen geschikt aanbod is? Buurtsportcoach Caroliene Lemstra zet in op gezond bewegen voor alle inwoners. Ze is te bereiken per e-mail c.lemstra@sportfryslan.nl of via telefoon 06-57040288.

Contactgegevens
Beweegteam Menameradiel
Dyksterbuorren 16
9036 MS Menaam
E: beweegteam@menameradiel.nl
M: 06-30062297
F: facebook.com/beweegteammenameradiel
T: twitter.com/beweegteam

Het project buurtsportwerk gemeente Menameradiel wordt mede mogelijk gemaakt door: gemeente Menameradiel, Stichting Welzijn Middelsee, Palet, Vereniging Christelijk Basisonderwijs Noardwest Fryslân, Stichting Onderwijsgroep Fier, RK basisschool Radbodus, Sûn Fitness en Sport Fryslân.

Top <h4>dronryp.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="http://www.dronryp.nl/home">Home</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/nieuws-en-agenda">Nieuws en agenda</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/facebook">Facebook</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/website_1503">Website</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/dorpsbelang">Dorpsbelang</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/dronrypinbeeld">Dronryp in beeld</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/visie-en-doelstellingen">Visie en doelstellingen</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/bestuur">Bestuur</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/ledenadministratie">Ledenadministratie</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/degearfetter">De Gearfetter</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/fierdronryp">FIER Dronryp</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/huisartsenpraktijk">Huisartsenpraktijk Dronrijp</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/tandarts">Tandarts</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/thuiszorg">Thuiszorg</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/fysiotherapie">Fysiotherapie</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/logopedie">Logopedie</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/faciliteiten">Faciliteiten</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/divers">Divers</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/maatschappelijk-werk-en-dienstverlening">Maatschappelijk werk en dienstverlening</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/uitvaart">Uitvaart</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/scholen">Scholen</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/jeugdwerk">Jeugdwerk</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/stichting-'t-skroefke">Stichting 't Skroefke</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/mfa-ald-skoalle">MFA d' ald skoalle</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/gebruikersruimtes">Gebruikersruimtes</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/overige-faciliteiten">Overige faciliteiten</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/vrijwilligers">Vrijwilligers</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/huisregels">Huisregels</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/beweegteam-menameradiel">Beweegteam</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/kerken">Kerken</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/nederlands-hervormde-kerk-da-alde-wite-">Nederlands Hervormde kerk d’ Alde Wite </a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/rooms-katholieke-kerk-maria-geboorte">Rooms-katholieke kerk Maria Geboorte</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/goededoelen">Goede Doelen</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/gemeente">Gemeente</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/provincie">Provincie</a></li> <li><a href="http://www.dronryp.nl/vliegbasis-leeuwarden">Vliegbasis Leeuwarden</a></li> </ul>